Advertisement Advertisement
  • Odbierz prezent
ECHO: Umowa kredytowa podmiotu zależnego Emitenta (2021-12-31 19:03)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr36/2021
Data sporządzenia: 2021-12-31
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Umowa kredytowa podmiotu zależnego Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Echo Investment S.A. (dalej: „Emitent”), informuje, iż w dniu 31 grudnia 2021 r., podmiot zależny od Emitenta, spółka „Echo – Arena” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, (KRS 0000188667) (dalej: „Kredytobiorca”, „Spółka”) podpisała z bankami Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000014843) (dalej: „Kredytodawca1” „Bank1” ) jako agenta zabezpieczeń oraz bankiem Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000026438) (dalej: „Kredytodawca2” „Bank2” ) jako agenta kredytu zwanych razem (dalej: ”Kredytodawcy”, „Banki”) umowę kredytową w celu sfinansowania realizacji dwóch budynków biurowych składających się na kompleks Brain Park położonego w Krakowie w rejonie ulic Aleja Pokoju/Żelaznej (dalej: „Umowa Kredytowa”).

Środki pozyskane na podstawie Umowy Kredytowej stanowią:
Kwota kredytu budowlanego: 65.560.000 EUR
Kwota kredytu inwestycyjnego: 65.560.000 EUR
Kwota kredytu VAT: 9.000.000 PLN.

Okres kredytowania:
Okres finansowania: Kredyt budowlany i VAT - do 20 grudnia 2024 roku
Okres finansowania: Kredyt inwestycyjny – do 30 czerwca 2026 roku.
Kwoty Kredytu Inwestycyjnego i Budowlanego są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej EURIBOR i powiększone o marżę Banków. Kwota Kredytu VAT jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej WIBOR i powiększona o marżę Banków.
Umowa przewiduje obowiązek spełnienia standardowych w tego typu transakcjach warunków zawieszających wypłatę opisanych powyżej kredytów, w tym ustanowienie zabezpieczeń oraz obowiązek spełnienia, po uruchomieniu ww. kredytów, warunków następczych, które również są standardowe dla transakcji tego typu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHOBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-31Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2021-12-31Artur LangnerWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk