• Odbierz prezent
ECHO: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku (2022-01-25 16:39)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2022
Data sporządzenia: 2022-01-25
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ECHO INVESTMENT S.A. (dalej: Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

Raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. - w dniu 25 maja 2022 r.
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. - w dniu 29 listopada 2022 r.

Raport półroczny
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. - w dniu 22 września 2022 r.

Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok 2021 r. - w dniu 31 marca 2022 r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2021 r. - w dniu 31 marca 2022 r.

Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia, w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., Nr. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHOBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-01-25Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2022-01-25Artur LangnerWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk