• Odbierz prezent
ECHO: Rezygnacja osoby zarządzającej (2021-03-15 14:30)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Rezygnacja osoby zarządzającej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Echo Investment S.A. (dalej: Spółka, ECHO) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała oświadczenia Pana Waldemara Jana Olbryk o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu w Spółce pod warunkiem przeniesienia wszystkich udziałów w DKR Investment sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu (KRS: 0000507327) i wszystkich akcji w DKR Invest S.A. z siedzibą w Wrocławiu (KRS: 0000556914) na rzecz ECHO (skutek rozporządzający) („Zamknięcie”) w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji zawartej w dniu 17 lutego 2021 r. pomiędzy Dorotą Jarodzką-Śródka, Kazimierzem Śródką i Rafałem Jarodzkim, jako sprzedającymi, i ECHO, jako kupującym oraz objęcia przez pana Waldemara Jana Olbryka funkcji Prezesa zarządu spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dodatkowo patrz raport bieżący Spółki Nr 4/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.).

Podstawa prawna: §5. pkt 4 w związku z §9. Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHOBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2021-03-15Waldemar OlbrykCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk