• Odbierz prezent
ECHO: Oświadczenie Krajowego Depozytu o rejestracji obligacji serii M (2022-05-25 15:50)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr23/2022
Data sporządzenia: 2022-05-25
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Oświadczenie Krajowego Depozytu o rejestracji obligacji serii M
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Echo Investment S.A. (dalej: Spółka) informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 25 maja 2022 r. wydał oświadczenie NR 450/2022 o rejestracji 400.000 sztuk obligacji na okaziciela serii M (dalej: Obligacje) Spółki w depozycie papierów wartościowych w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o dopuszczeniu tych Obligacji do obrotu na rynku regulowanym, pod kodem ISIN PLECHPS00340.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHODeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-25Maciej Drozd Wiceprezes Zarządu
2022-05-25Artur Langner Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk