• Odbierz prezent
Echo Investment

13 grudnia spółka z branży deweloperskiej Echo Investment poinformowała o istotnych zmianach w swym akcjonariacie. Akcje spółki zostały pośrednio nabyte przez węgierską spółkę Wing.

 

13 grudnia przed zakończeniem sesji na GPW spółka Echo Investment opublikowała komunikat, w którym poinformowano, że węgierska spółka Wing działająca w sektorze nieruchomości zawarła przyrzeczoną umowę zakupu pakietu 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Lisala sp. z o.o., będącej właścicielem 55,96% kapitału zakładowego Echo Investment. W październiku informowano, że spółka Echo Partners B.V. z siedzibą w Holandii., będąca do tej pory większościowym akcjonariuszem warszawskiej spółki Lisala, zawarła z Wing wstępną umowę w tej sprawie. Nabywając akcje Lisali, spółka Wing pośrednio nabyła akcje Echo Investment.

Wing jest jedną z największych prywatnych firm z branży nieruchomości na Węgrzech. Jest wiodącym deweloperem i inwestorem na węgierskim rynku. Obecnie posiada duży portfel nieruchomości w budowie i zarządzaniu. Posiada również spółki wyspecjalizowane w usługach związanych z zarządzaniem aktywami, zarządzaniem nieruchomościami oraz projektowaniem. Wing działa we wszystkich sektorach rynku nieruchomości: biurowym, handlowym, przemysłowym, hotelowym i mieszkaniowym. Spółka jest notowana na giełdzie w Budapeszcie. Wing zamierza kontynuować rozwój Echo Investment zgodnie ze strategią rentownego wzrostu ogłoszoną przez spółkę w 2016 roku, co oznacza dalszą współpracę z Griffin Real Estate i obecnym zarządem Echo Investment.

Spółka deweloperska Echo Investment jest notowana na GPW od 1996 r. Na piątkowej sesji kurs akcji spółki utrzymywał się pod kreską. Na zamknięciu cena akcji spółki wyniosła 4,91 zł, co stanowi spadek o 0,61%.

Czytaj także: Echo Investment z wynikami finansowymi za III kwartał 2019 r. Tego się nie spodziewano!

27 listopada spółka z branży deweloperskiej Echo Investment przedstawiła wyniki finansowe za III kwartał 2019 r. Okazały się one wyższe niż przed rokiem. Przewyższyły także oczekiwania analityków.   27 listopada po sesji na GPW deweloper Echo Investment opublikował wyniki finansowe za III kwartał .. Czytaj
Echo Investment z wynikami finansowymi za III kwartał 2019 r. Tego się nie spodziewano!


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk