• Odbierz prezent
Echo Investment spółka

20 marca w godzinach popołudniowych spółka z branży deweloperskiej Echo Investment przedstawiła wyniki finansowe za 2019 r. Szczególnie udany dla spółki był IV kwartał. Uzyskane w tym okresie wyniki okazały się wyższe niż przed rokiem i przewyższyły też oczekiwania analityków.

 

20 marca po sesji na GPW spółka Echo Investment opublikowała wyniki finansowe za 2019 r.

W IV kwartale 2019 r. przychody wyniosły 498,5 mln zł. Były one wyższe o 82,2% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Uzyskane przychody okazały się też wyższe o 26,3% od szacunków analityków na poziomie 394,7 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 257,3 mln zł. Był on wyższy o 26,7% niż rok wcześniej. Przewyższył też o 34,9% konsensus analityków na poziomie 190,7 mln zł. W IV kwartale spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 182,5 mln zł. Okazał się on wyższy o 23,7% niż przed rokiem. Przewyższył też o 16,1% szacunki analityków, którzy spodziewali się zysku netto na poziomie 157,2 mln zł.

W całym 2019 r. Echo Investment uzyskało przychody na poziomie 880,1 mln zł wobec 713 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 450,2 mln zł wobec 404,5 mln zł przed rokiem. W 2019 r. spółka wypracowała zysk netto w wysokości 299,5 mln zł wobec 305,4 mln zł rok wcześniej.

W ubiegłym rok spółka przekazała 1263 mieszkania klientom. Do osiągniętego zysku przyczyniła się też sprzedaż biurowców Biura przy Bramie w Warszawie i O3 Business Campus III w Krakowie.

W grudniu 2019 r. węgierska spółka z branży nieruchomości Wing została głównym akcjonariuszem Echo Investment.

Czytaj także: Echo Investment z nowym właścicielem

13 grudnia spółka z branży deweloperskiej Echo Investment poinformowała o istotnych zmianach w swym akcjonariacie. Akcje spółki zostały pośrednio nabyte przez węgierską spółkę Wing.   13 grudnia przed zakończeniem sesji na GPW spółka Echo Investment opublikowała komunikat, w którym poinformowano, .. Czytaj
Echo Investment z nowym właścicielem


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk