• Odbierz prezent
Echo Investment spółka

18 lutego zarząd Echo Investment w swym komunikacie przedstawił stanowisko dotyczące wezwania na akcje spółki. Węgierska spółka Wing zamierza utrzymać obrót akcjami dewelopera na GPW.

 

18 lutego po zakończeniu sesji na GPW spółka Echo Investment przedstawiła stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Echo Investment. Warto wspomnieć, że 3 lutego węgierska spółka z branży deweloperskiej Wing ogłosiła wezwanie na 41 444 928 akcji Echo Investment, stanowiących około 10,04% kapitału zakładowego spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. W ramach wezwania cena akcji Echo Investment została ustalona na 4,65 zł. Wezwanie zostało ogłoszone w związku z pośrednim przekroczeniem progu 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki przez spółkę Wing w wyniku nabycia przez nią 100% udziałów w spółce Lisala, która posiada 55,96% ogólnej liczby głosów w spółce Echo Investment.

W dzisiejszym komunikacie zarząd Echo Investment poinformował, że pozytywnie ocenia deklaracje zawarte w wezwaniu, a cenę 4,65 zł uważa za zgodną z wymogami ceny minimalnej. Jednocześnie też zwrócono uwagę, że firma KPMG stwierdziła, że proponowana cena znajduje się w dolnej części przedziału wartości godziwej akcji spółki. Dodano, że zarząd ocenia pozytywnie deklaracje wzywającego o zamiarze utrzymania obrotu akcjami spółki na GPW, wsparcia realizacji programu długoterminowego wzrostu spółki, rozwoju jej obecnej działalności oraz utrzymania profilu działalności, zatrudnienia oraz lokalizacji prowadzenia działalności spółki. Dodano, że stanowisko zarządu nie stanowi rekomendacji do jakichkolwiek decyzji związanych z akcjami spółki, a decyzja dotycząca sprzedaży akcji spółki w odpowiedzi na wezwanie powinna być niezależną decyzją każdego z akcjonariuszy spółki.

Po przeprowadzeniu wezwania Wing zamierza uzyskać 272 375 784 akcji Echo Investment uprawniających do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Zapisy w ramach wezwania będą trwały od 21 lutego do 18 marca.

Na wtorkowej sesji na GPW akcje spółki Echo Investment były notowane po cenie 5,20 zł.

Czytaj także: Echo Investment z nowym właścicielem

13 grudnia spółka z branży deweloperskiej Echo Investment poinformowała o istotnych zmianach w swym akcjonariacie. Akcje spółki zostały pośrednio nabyte przez węgierską spółkę Wing.   13 grudnia przed zakończeniem sesji na GPW spółka Echo Investment opublikowała komunikat, w którym poinformowano, .. Czytaj
Echo Investment z nowym właścicielem


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk