• Odbierz prezent
ECHO: Emisja obligacji oraz nabycie przez Emitenta własnych papierów wartościowych celem umorzenia. (2021-03-17 16:39)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Emisja obligacji oraz nabycie przez Emitenta własnych papierów wartościowych celem umorzenia.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ( dalej: Spółka ) informuje, iż w ramach podpisanego z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie, Programu Emisji Obligacji do maksymalnej kwoty 1.000.000.000 PLN (patrz RB nr 16/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r.), Spółka emituje w dniu dzisiejszym obligacje kuponowe na łączną kwotę 195.000.000 PLN. Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wynosi 10.000 PLN. Obligacje zostaną wyemitowane na okres kończący się w dacie 17 marca 2025 roku. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji w dniu wykupu nastąpi po wartości nominalnej obligacji. Wyemitowane obligacje nie są zabezpieczone. Obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z procesem emisji obligacji, Spółka nabyła w celu umorzenia 1.475 sztuk obligacji własnych o wartości nominalnej 10.000 PLN każda (kod ISIN PLECHPS00225).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHOBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2021-03-17Artur LangnerWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk