• Odbierz prezent
ECHO: Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii N spółki ECHO INVESTMENT S.A. (2022-07-20 10:21)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr49/2022
Data sporządzenia: 2022-07-20
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii N spółki ECHO INVESTMENT S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwałą nr 696/2022 z dnia 19 lipca 2022 r., postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 400.000 (czterysta tysięcy) obligacji na okaziciela serii N Spółki, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda („Obligacje”) – z dniem rejestracji Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHODeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-07-20Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2022-07-20Artur LangnerWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk