• Odbierz prezent
ECHO: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA (2022-06-15 18:41)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr36/2022
Data sporządzenia: 2022-06-15
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Echo Investment S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Echo Investment S.A. w dniu 15 czerwca 2022 roku (dalej: "ZWZA").

1. Lisala sp. z o.o. - 272.375.784 akcji uprawniających na ZWZA do 76,64% głosów i stanowiących 66,00% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - 54.468.000 akcji uprawniających na ZWZA do 15,33% głosów i stanowiących 13,20% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander - 27.350.000 akcji uprawniających na ZWZA do 7,70% głosów i stanowiących 6,63% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHODeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-15Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2022-06-15Artur LangnerWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk