• Odbierz prezent
ECC GAMES S.A.: Zmiana stanu posiadania (2021-02-15 20:27)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia:2021-02-15
Skrócona nazwa emitenta
ECC GAMES S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 15 lutego 2021 roku Emitent otrzymał od PlayWay S.A. (dalej: „Akcjonariusz”) zawiadomienie z dnia 15 lutego 2021 roku sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”) informujące, iż udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów Emitenta uległ zmniejszeniu do poziomu poniżej 25%, tj. do 24,69%.

Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.
Załączniki
PlikOpis
zawiadomienie.pdfZawiadomienie
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-15Piotr WątruckiPrezes Zarządu
2021-02-15Jakub TraczykCzłonek Zarządu
2021-02-15Marcin PrusaczykCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk