• Odbierz prezent
EC2 S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (2021-02-19 18:00)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia:2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
EC2 S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o powzięciu przez Emitenta informacji od pana Ryszarda Zawieruszyńskiego („Akcjonariusza”), który na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w dniu 19 lutego 2021 roku zawiadomił Spółkę o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.
Załączniki
PlikOpis
KNF Zawieruszyński Zmniejszenie udziałów 18.02.2021.pdfZawieruszyński_zmniejszenie posiadania
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EC2 SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EC2 S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-059Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Okopowa47/23
(ulica)(numer)
+48 226022530
(telefon)(fax)
biuro@ec2.plwww.ec2.pl
(e-mail)(www)
5213410954140750385
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-19Jakub BudziszewskiPrezes ZarząduJakub Budziszewski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk