• Odbierz prezent
EC2 S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (2021-02-23 16:22)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia:2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
EC2 S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd EC2 S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 lutego 2021 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. złożone przez akcjonariusza Spółki Pana Krzysztofa Barczewskiego o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki powyżej 25 % w wyniku transakcji kupna łącznie 19.100 akcji Spółki, zawartych w dniu 23 lutego 2021 roku na rynku NewConnect.

Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.
Załączniki
PlikOpis
zawiadomienie 23022021_Barczewski.pdfzawiadomienie 23022021_Barczewski
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EC2 SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EC2 S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-137Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Elektoralna13/103
(ulica)(numer)
+48 22 412 06 40+48 22 100 46 55
(telefon)(fax)
biuro@ec2.plwww.ec2.pl
(e-mail)(www)
5213410954140750385
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Jakub BudziszewskiPrezes ZarząduJakub Budziszewski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk