• Odbierz prezent
decyzja ebc
Z artykułu dowiesz się:

- Jaką decyzję w sprawie stóp procentowych podjął EBC

EBC nie wywołał dziś zawirowań na rynkach swoją decyzją w sprawie polityki pieniężnej. Inwestorzy po oświadczeniu Banku mogą być jedynie nieco rozczarowani brakiem zmian w retoryce decydentów, czego efektem jest nieznaczne osłabienie euro.

 

„Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz −0,40%. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przez dłuższy okres, zdecydowanie przekraczający horyzont czasowy zakupów aktywów netto.

Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, Rada Prezesów potwierdza, że zakupy aktywów netto mają być prowadzone na obecnym poziomie 60 mld euro miesięcznie do końca grudnia 2017 roku, a w razie potrzeby jeszcze dłużej – w każdym razie tak długo, aż Rada stwierdzi trwałe dostosowanie ścieżki inflacji odpowiadające celowi inflacyjnemu. Równolegle z zakupami netto reinwestowane są spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów. Jeżeli pogorszą się perspektywy lub jeśli warunki finansowe nie będą wskazywać na dalszy postęp w trwałym dostosowaniu ścieżki inflacji, Rada Prezesów jest przygotowana na zwiększenie skali programu i/lub wydłużenie czasu jego prowadzenia.”

 

Rynki reagują bez najmniejszych emocji

Jedyną różnicą w porównaniu z oświadczeniem z ubiegłego miesiąca jest to, że w czerwcowe oświadczenie zawierało wzmiankę o tym, że było to posiedzenie „które odbyło się w Tallinie”. Tak więc charakter oświadczenia nie uległ zmianie nawet w najmniejszym stopniu.

Tym razem atmosfery na rynkach przed posiedzeniem EBC nie podgrzewały żadne znaczące plotki, jak to miało miejsce przed czerwcowym posiedzeniem. Inwestorzy liczyli jedynie na ewentualne delikatnie bardziej jastrzębi komunikat. Efektem jest bardzo nikły wzrost zmienności na parach z EUR i delikatne osłabienie euro. Silniejszych ruchów można się spodziewać w trakcie konferencji prasowej z udziałem Mario Draghiego. Jej początek zaplanowany jest na godzinę 14:30. Kluczowe tematy, jakie mogą zostać poruszone podczas sesji Q&A dotyczą programu QE )jego kontynuacji po grudniu 2017 roku i ewentualnego wygaszania) i możliwych podwyżek stóp procentowych w przyszłości (ich terminu w zależności od zmian w QE).


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk