• Sklep
  • Odbierz prezent
  • Sklep
  • Odbierz prezent
EBC - podatek bankowy może skłonić kredytodawców do zwiększenia ryzyka
Z artykułu dowiesz się:

- Jak EBC ocenia projekt polskiego podatku bankowego

- Jakie konsekwencje może mieć wprowadzenie podatku w Polsce

Serwis Reuters pisze o polskim podatku bankowym. Wczoraj Europejski Bank Centralny odniósł się w oświadczeniu do działań partii rządzącej i ich ewentualnych konsekwencji dla gospodarki.

 

Od lutego w Polsce obowiązywać ma tzw. podatek bankowy, którym zostaną objęte niektóre instytucje finansowe w Polsce (m.in. banki i firmy ubezpieczeniowe). Podatek będzie naliczany od wartości aktywów, a jego stawka ma wynosić 0,44% rocznie. Reuters zauważa, że celem podatku jest pozyskanie przez rząd funduszy na pokrycie wydatków budżetowych w nowym, kontrowersyjnym budżecie.

"Proponowana struktura podatku może zachęcić instytucje finansowe do zmiany profilu ryzyka poprzez restrukturyzację portfeli ukierunkowaną na bardziej ryzykowne produkty, wykorzystanie operacji pozabilansowych lub transferowanie aktywów za granicę" - czytamy w opinii prezesa EBC, Mario Draghiego.

 

EBC stwierdza również, że w obecnej formie, projekt ustawy może stanowić zachętę dla banków, aby zmniejszyć swoje sumy bilansowe, w celu zmniejszenia zobowiązań podatkowych.

 

W dalszej kolejności raport zauważa, że podatek może znacznie wpłynąć na sytuację banków przechodzących obecnie trudności. EBC wnioskuje, że wprowadzenie podatku powinno zostać szczegółowo rozważone w kontekście jego wpływu m.in. na odporność instytucji finansowych, stabilność finansową, dynamikę akcji kredytowej oraz ogólną sytuację gospodarczą.

"W tym kontekście należy uwzględnić różnice w sytuacji indywidualnych banków oraz wpływ innych regulacji wdrażanych w Polsce i w Unii. W szczególności należy dogłębnie przeanalizować sytuację słabszych banków, które mogą w wyniku wprowadzenia proponowanego podatku ponieść straty" - stwierdza raport.

Według EBC nałożenie podatków na instytucje finansowe z powodów potrzeb budżetowych powinna poprzedzić dogłębna analiza potencjalnych niekorzystnych następstw dla sektora finansowego.


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk