• Odbierz prezent
EASYCALL.PL S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z SatRevolution S.A. (2021-03-12 08:30)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
EASYCALL.PL S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego z SatRevolution S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał z SatRevolution S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "SatRev") list intencyjny, rozpoczynający proces negocjacji w sprawie fuzji lub przejęcia, w wyniku którego może dojść do przejęcia przez Spółkę działalności SatRev w uzgodnionej przez Strony formule prawnej (dalej: „Transakcja”).

SatRev jest spółką, która działa w branży kosmicznej i jako jedna z niewielu firm na świecie zajmuje się kompleksowo projektowaniem, produkcją i umieszczaniem na orbitach okołoziemskich nanosatelitów obserwacyjnych zbierających dane optyczne oraz jako pierwsza w Polsce umieściła swoje satelity na orbicie okołoziemskiej, które stanowią część planowanej konstelacji satelitów. Strony szacują, iż po przeprowadzeniu Transakcji powstanie podmiot posiadający perspektywę rozwoju i osiągnięcia w perspektywie 5 lat pozycji międzynarodowego lidera w swojej branży.

Strony ustaliły, iż podejmą starania, aby w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. zawarte zostało między nimi porozumienie w sprawie ustalenia podstawowych warunków Transakcji (Term Sheet), zawierające w szczególności warunki dotyczące formuły prawnej Transakcji oraz terminy jej wykonania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EASYCALL.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EASYCALL.PL S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-403Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pianistów2
(ulica)(numer)
+48 22 883 57 00+48 22 659 41 71
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7010049750140738830
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Łukasz GórskiPrezes ZarząduŁukasz Górski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk