• Odbierz prezent
Dziennik ING: Dziś posiedzenie EBC. Rosnąca nadwyżka budżetu dobrym barometrem kondycji gospodarki, a nie sektora finansów publicznych. Banki centralne przyspieszają działania
fot. freepik.com

Wiadomości zagraniczne

USA: Zamówienia na dobra trwałe silniejsze od oczekiwanych. Dziś PKB za 3kw21

Po serii pozytywnych wskaźników koniunktury z początku tygodnia (m.in. nastroje konsumentów, zakupy nowych domów), wczorajszy odczyt zamówień na dobra trwałe we wrześniu również zaskoczył lekko pozytywnie. Wprawdzie zamówienia spadły o 0,4%m/m (w ujęciu odsezonowanym) po wzroście o 1,8% w poprzednim miesiącu, ale ekonomiści spodziewali się głębszego spadku o 1,1%. Po wyłączeniu środków transportu zamówienia wzrosły o 0,4%m/m po 0,3% miesiąc wcześniej. Ograniczeniem dla wzrostu zamówień dóbr inwestycyjnych są wąskie gardła po stronie podaży, co dotyka głównie branży samochodowej, w której niedobory chipów trwają już od roku, podczas inne sektory radzą sobie lepiej.

Dziś poznamy wstępne dane o PKB za 3kw21 w USA. Konsensus ekonomistów i nasza prognoza zakłada spowolnienie wzrostu PKB do 2,5%kw/kw w ujęciu zanalizowanym z 6,7% w 2kw21. W 3kw21, USA borykały się z wysoką 4 falą zakażeń koronawirusem, co – nawet przy braku istotnych restrykcji epidemicznych – wpływało na niektóre branże (np. rozrywkową) ze względu na samoograniczenia niektórych konsumentów. W przemyśle wciąż utrzymywały się zaburzenia w dostawach niektórych komponentów. Ostatnie dane sugerują jednak, że 4kw21 będzie lepszy dla gospodarki amerykańskiej niż 3kw21,

Dziś posiedzenie EBC – przygotowania do decyzji ws QE w grudniu

ECB jest jednym z ostatnich „dużych” banków centralnych, który nie zasygnalizował wyraźnie, że podwyższona inflacja zostanie na dłużej niż do niedawna oczekiwano.

Dzisiejsze posiedzenie będzie przygotowaniem do decyzji dotyczącej ograniczenia programu QE, spodziewanej w grudniu. Ciała decyzyjne EBC są dosyć silnie podzielone odnośnie charakteru i skutków wzrostu inflacji, która jest najwyższa od 13 lat. Naszym zdaniem ECB będzie utrzymywać w swojej retoryce, że bieżące odbicie CPI jest przejściowe, a długoterminowo inflacja obniży się, chociaż może zacząć sygnalizować ryzyko po wyższej stronie.

Komentarze nt inflacji będą barometrem nastawienia ECB, ponieważ przed grudniowym posiedzeniem, które zapowiedziano jako moment rekalibracji parametrów polityki pieniężnej, dzisiaj komentarze będą raczej skąpe.

 

 

Wiadomości krajowe

MinFin: Rosnąca nadwyżka budżetu państwa dobrym barometrem kondycji gospodarki, a nie sektora finansów publicznych 

Według szacunkowych danych Ministerstwa Finansów po wrześniu nadwyżka budżetu państwa wzrosła do PLN47,6mld z PLN43,4mld w sierpniu. Jest to najlepszy wynik budżetu w tym okresie odkąd zbieramy dane, tj. od 2001. Już przy nowelizacji MinFin przyznało, że nie doszacowało dochody na prawie PLN80mld. Naszym zdaniem pomyłka może być jeszcze większa, dochody to pochodna nominalnych zmian w gospodarce, a tu wyniki poprawia rosnąca inflacja. Na możliwy niższy niż w nowelizacji deficyt wskazał też T.Kościński, Minister Finansów, pomimo planu tworzenia poduszek finansowych.

Wynik samego budżetu niewiele mówi o stanie całych finansów publicznych z uwagi na rosnące znaczenie różnych funduszy pozabudżetowych, wiele wydatków jest realizowane poza i budżetem centralnym, stąd nadwyżka osiąga tak duże rozmiary, bo wydatki budżetu centralnego nie ujmują wszystkich wydatków, a więc nadwyżka w budżecie centralnym jest nieporównywalna do danych historycznych, nigdy bowiem tak duża część wydatków nie była realizowana poza budżetem centralnym. Warto jednak śledzić choćby stronę dochodową, poszczególne jej elementy odzwierciedlają kondycję gospodarki. Szacujemy, że w samym wrześniu dochody z CIT wzrosły o 11%r/r, z VAT o 14%, a  z PIT o 12%. Pomaga utrzymujący się popyt, inflacja i dobra sytuacja na rynku pracy.

Kightley, NBP: Koszty radykalnego ograniczenia inflacji byłyby wysokie. Banki centralne krajów rozwiniętych i wschodzących przyspieszają działania  

Zdaniem M.Kightley, wiceprezes NBP, gospodarce nie służyłoby radykalne ograniczenie inflacji. Uważa, że obecnie nie ma spirali płacowo-cenowej w Polsce, choć NBP będzie to monitorował. Stwierdziła, że dobra sytuacja gospodarcza, w tym niskie bezrobocie stwarza ryzyko utrwalenia się wysokiej inflacji w przyszłych kwartałach, jednak RPP zareagowała podnosząc stopy. Jej zdaniem ruch ten miał na celu ograniczenie inflacji w przyszłości, ciągnionej np. cenami ropy, bo na to NBP nie ma wpływu.

Naszym zdaniem ostatni ruch RPP był niewystarczający. Oczekiwania cenowe firm i gospodarstw domowych wciąż rosną. Pogłębiają się też problemy w łańcuchach dostaw. We wrześniu odsetek firm wytwórczych, dla których barierą rozwoju jest niedobór surowców, materiałów i półfabrykatów wzrósł do rekordowego poziomu 33,4%. To więcej niż udział firm wskazujących jako barierę popyt w kraju (28,7%), czy zagranicą (19,5%). To wszystko czynniki pro-inflacyjne. Uważamy, że podwyższoną inflację pokaże też listopadowa alkalizacja projekcji NBP, dlatego już w przyszłym tygodniu spodziewamy się kolejnej podwyżki stóp, o 25-50pb, i potem kolejnych, do ok. 2% na przełomie 2022/2023.

Banki centralne krajów rozwiniętych i wschodzących przyspieszają swoje działania (wczoraj Bank Kanady zdecydował się szybciej ograniczyć QE a bank centralny Brazylii podniósł stopy o 150pb-dotychczas podnosił o  w krokach o 100pb).


ING Bank Śląski analizy i komentarze

ING - międzynarodowa instytucja finansowa założona w Holandii działająca w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Akcje grupy notowane są na giełdach w Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie, Nowym Jorku i Paryżu. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk