• Odbierz prezent
Dziennik Ekonomiczny oraz przegląd sytuacji na rynkach finansowych (waluty, akcje, obligacje, surowce): inflacja w centrum uwagi
fot. Materiał własny

W reakcji na potwierdzenie technicznej recesji w USA rentowności amerykańskich obligacji spadły wczoraj o nawet 10pb przy relatywnie spokojnej reakcji giełd. Obawy przed „prawdziwą recesją” w USA ograniczają wyceny docelowego poziomu stóp procentowych. EURUSD po publikacji danych o PKB w USA przejściowo się obniżył. Na krajowym rynku sesja była dość spokojna – EURPLN nieznacznie się umocnił, niewielkie były wahania rentowności obligacji i stawek kontraktów FRA.

Inflacja CPI w Polsce najprawdopodobniej pozostanie na poziomie zbliżonym do tego z czerwca (PKO i kons: 15,5% r/r), co wynikać będzie ze zrównoważenia się czynników pro- i dezinflacyjnych. Z jednej strony w lipcu spadały ceny paliw (prawdopodobnie GUS nie uwzględni promocji „-30gr” w dwóch sieciach stacji paliw). Z drugiej strony w dalszym ciągu rosnąć mogą ceny opału (choć w cennikach widoczne jest wyhamowanie wzrostów cen węgla), przyspieszyć mogą też wzrosty cen żywności. Prawdziwą zagadką jest przyjęta przez GUS skala wzrostu cen cukru będąca konsekwencją „runu na cukier”. Szacujemy ponadto, że miesięczna dynamika inflacji bazowej będzie kontynuowała rozpoczęte w czerwcu hamowanie.

Dziennik Ekonomiczny oraz przegląd sytuacji na rynkach finansowych (waluty, akcje, obligacje, surowce): inflacja w centrum uwagi - 1

Dziś poznamy dane o PKB za 2q22 dla strefy euro i części państw członkowskich. Dynamika roczna PKB wg konsensusu powinna wyhamować do 3,4% z 5,4% w 1q22, a dynamika kwartalna do 0,2% z 0,6% w 1q22. Wstępne szacunki inflacji HICP za lipiec mogą według konsensusu wskazać na jej nieznaczny wzrost do 8,7% r/r z 8,6% r/r w czerwcu, oraz lekkie przyspieszenie inflacji bazowej HICP do 3,9% r/r z 3,7% r/r, co może być odebrane jako dalsze nasilenie presji inflacyjnej. Wczorajszy zaskakująco wysoki odczyt HICP dla Niemiec zwiększa ryzyko wyższego odczytu dla całej strefy euro. W Niemczech opublikowane zostaną dane o stopie bezrobocia za lipiec, która zapewne podobnie jak w czerwcu będzie pod wpływem rejestracji uchodźców wojennych z Ukrainy (kons. 5,3%, ale naszym zdaniem z ryzykiem w górę).

Dziennik Ekonomiczny oraz przegląd sytuacji na rynkach finansowych (waluty, akcje, obligacje, surowce): inflacja w centrum uwagi - 2

Raport o dochodach i wydatkach Amerykanów za czerwiec będzie cieszył się mniejszą niż zazwyczaj uwagą rynkową, ponieważ jego zawartość poznaliśmyprzy okazji publikacji danych o PKB za 2q22. Wraz z raportem poznamy dane o inflacji PCE i bazowej PCE – w przypadku obu miar oczekiwany jest wzrost.

Dziennik Ekonomiczny oraz przegląd sytuacji na rynkach finansowych (waluty, akcje, obligacje, surowce): inflacja w centrum uwagi - 3

Z USA napłynie także finalna lipcowa koniunktura konsumencka wg Uniwersytetu Michigan - wstępne dane wskazywały na minimalny wzrost nastrojów wobec czerwca, jednak pozostały one na historycznie niskim poziomie.

Dziennik Ekonomiczny oraz przegląd sytuacji na rynkach finansowych (waluty, akcje, obligacje, surowce): inflacja w centrum uwagi - 4

 

 

 

Przegląd sytuacji na rynkach finansowych

Dziennik Ekonomiczny oraz przegląd sytuacji na rynkach finansowych (waluty, akcje, obligacje, surowce): inflacja w centrum uwagi - 5


Analizy Makroekonomiczne PKO Banku Polskiego

Analizy makroekonomiczne tworzone przez ekonomistów PKO Banku Polskiego.
Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk