• Odbierz prezent
Dziennik Ekonomiczny oraz przegląd sytuacji na rynkach finansowych (akcje, surowce, kursy walut, obligacje): aprecjacja złotego (PLN) wobec głównych walut
fot. Materiał własny

Rynki poszukują kierunku. Zmiany indeksów akcyjnych były wczoraj niewielkie (na plus w Europie, na minus w USA), przy mieszanych wynikach spółek. Rentowności amerykańskich obligacji były nieco bardziej zmienne niż w poprzednich dniach, ale pozostały na podobnym poziomie jak na otwarciu.

Brytyjski funt umocnił się po rezygnacji premier L.Truss (z pewnymi wyjątkami było to najkrótsze urzędowanie na tym stanowisku w historii Wlk. Brytanii). USDJPY wzrósł powyżej poziomu 150, najwyżej od sierpnia 1990. Cena ropy Brent w pierwszej części dnia mocno zwyżkowała (o prawie 2%) wobec informacji o możliwości luzowania części ograniczeń covidowych w Chinach, ale ostatecznie wróciła do poziomów z początku sesji. Na krajowym rynku obserwowaliśmy wyraźną aprecjację złotego wobec głównych walut. Rentowności obligacji kolejny dzień mocno rosły (o 20pb) wzdłuż krzywej i w przypadku obligacji 2-4 letnich zbliżyły się do 9%.

Dziennik Ekonomiczny oraz przegląd sytuacji na rynkach finansowych (akcje, surowce, kursy walut, obligacje): aprecjacja złotego (PLN) wobec głównych walut - 1

 

Dane makro z zagranicy na dziś to tylko wstępny szacunek koniunktury konsumenckiej ze strefy euro za październik, który zapewne pokaże gwałtowne pogorszenie nastrojów w reakcji na kryzys energetyczny, rekordową inflację i bardzo wysoką niepewność.

Dziennik Ekonomiczny oraz przegląd sytuacji na rynkach finansowych (akcje, surowce, kursy walut, obligacje): aprecjacja złotego (PLN) wobec głównych walut - 2

 

W kraju czeka nas dziś kontynuacja publikacji miesięcznych danych makro. Jeżeli produkcja budowlana i sprzedaż detaliczna będą zbliżone do oczekiwań lub lepsze, to w połączeniu z dobrymi danymi z sektora przemysłowego będzie to oznaczać, że w 3q22 gospodarka uniknęła technicznej recesji. Po gwałtownym spadku aktywności w 2q22, obserwujemy stabilizację lub lekkie wzrosty, przynajmniej w obszarach „pokrywanych” przez miesięczne dane. Nasza prognoza sprzedaży detalicznej (5,2% r/r) jest nieco wyższa od konsensusu, natomiast nasz szacunek produkcji budowlano-montażowej (6,1% r/r) jest nieznacznie poniżej mediany prognoz.

Dziennik Ekonomiczny oraz przegląd sytuacji na rynkach finansowych (akcje, surowce, kursy walut, obligacje): aprecjacja złotego (PLN) wobec głównych walut - 3

 

Relatywnie korzystny obraz sytuacji polskiej gospodarki dopełnią wg nas kwartalne dane fiskalne za 2q22. Szacujemy, że relacja deficytu (wg ESA) do PKB niewiele się zmieniła wobec 1,6% odnotowanych po 1q22. Zwiększone wydatki związane z wojną w Ukrainie zostały pokryte przez wysokie dochody podatkowe, wspierane przez solidny wzrost nominalnego PKB.

Dziennik Ekonomiczny oraz przegląd sytuacji na rynkach finansowych (akcje, surowce, kursy walut, obligacje): aprecjacja złotego (PLN) wobec głównych walut - 4

 

Przegląd sytuacji na rynkach finansowych

Dziennik Ekonomiczny oraz przegląd sytuacji na rynkach finansowych (akcje, surowce, kursy walut, obligacje): aprecjacja złotego (PLN) wobec głównych walut - 5


Analizy Makroekonomiczne PKO Banku Polskiego

Analizy makroekonomiczne tworzone przez ekonomistów PKO Banku Polskiego.
Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk