• Odbierz prezent
Dziennik Ekonomiczny oraz przegląd sytuacji na rynkach finansowych (akcje, surowce, kursy walut, obligacje): Trading down, czyli polscy konsumenci pod presją
fot. Materiał własny

Notowania akcji na światowych rynkach pozostawały w czwartek w trendzie bocznym po tym, jak negatywna wymowa słabych wyników firm sektora technologicznego z USA została nieco złagodzona przez dobre dane o wynikach amerykańskiej gospodarki w 3q22.

 

 

Duża zmienność w trakcie sesji sugeruje, że inwestorzy dzielą się na dwa obozy – pierwszy z nich zakłada, że dane o PKB (por. nasz komentarz poniżej) oznaczają, że Fed ma nadal przestrzeń do kolejnej podwyżki o 75pb na posiedzeniu w grudniu. Drugi obóz liczy natomiast na zmniejszenie skali podwyżek stóp procentowych po posiedzeniu w listopadzie (co ostatnio sugerowało kilku członków FOMC). Rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich spadły w trakcie sesji poniżej poziomu 4%, dolar powracał w okolice parytetu względem euro. Posiedzenie EBC obniżyło rynkowe wyceny skali podwyżek stóp, ale nie wywarło istotnego wpływu na wyceny europejskich aktywów – rentowności 10-letnich obligacji niemieckich podążały kursem wyznaczonym przez Treasuries. Na krajowym rynku notowania złotego wobec głównych walut nie zmieniły się istotnie. Stawki FRA i IRS oraz rentowności obligacji spadły.

Dziennik Ekonomiczny oraz przegląd sytuacji na rynkach finansowych (akcje, surowce, kursy walut, obligacje): Trading down, czyli polscy konsumenci pod presją - 1

 

Najważniejsze dane makro dziś to inflacja bazowa PCE za wrzesień. Konsensus wskazuje na dalszy wzrost ulubionej miary inflacyjnej Fed, do 5,2% r/r z 4,9% r/r w sierpniu. Niespodzianka in plus byłaby zimnym prysznicem dla rozbudzających się nadziei na piwot FOMC. Za oceanem opublikowane zostaną także dane o dochodach i wydatkach Amerykanów za wrzesień (tu konsensus nie spodziewa się niespodzianek), a także finalny odczyt nastrojów konsumentów za październik. Ten zapewne potwierdzi widoczny już w danych wstępnych lekki wzrost optymizmu.

Dziennik Ekonomiczny oraz przegląd sytuacji na rynkach finansowych (akcje, surowce, kursy walut, obligacje): Trading down, czyli polscy konsumenci pod presją - 2

 

Na drugim planie będą dane makro z Niemiec. Dla nastawiania inwestorów wobec Europy istotne mogą być wyniki gospodarki Niemiec za 3q22. Konsensus wskazuje na spadek PKB q/q. Realizujące się ryzyko recesji może wzmocnić gołębi zwrot w polityce EBC, o ile nie przeszkodzi temu inflacja. Według konsensusu wrześniowy wstępny odczyt inflacyjny z Niemiec pokaże tylko nieznaczny wzrost, ale tradycyjnie ryzyko koncentruje się po stronie niespodzianek in plus.

Dziennik Ekonomiczny oraz przegląd sytuacji na rynkach finansowych (akcje, surowce, kursy walut, obligacje): Trading down, czyli polscy konsumenci pod presją - 3

 

 

Wskaźnik koniunktury ESI ze strefy euro za październik będzie testem kondycji gospodarki strefy u progu zimy i najpewniej nie wypadnie najlepiej.

Dziennik Ekonomiczny oraz przegląd sytuacji na rynkach finansowych (akcje, surowce, kursy walut, obligacje): Trading down, czyli polscy konsumenci pod presją - 4

 

W kalendarzu agencji Moody's znajduje się dziś przegląd oceny wiarogodności Polski. Nie oczekujemy zmiany ratingu (A2) ani jego stabilnej perspektywy.

 

Przegląd sytuacji na rynkach finansowych

Dziennik Ekonomiczny oraz przegląd sytuacji na rynkach finansowych (akcje, surowce, kursy walut, obligacje): Trading down, czyli polscy konsumenci pod presją - 5


Analizy Makroekonomiczne PKO Banku Polskiego

Analizy makroekonomiczne tworzone przez ekonomistów PKO Banku Polskiego.
Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk