• Odbierz prezent
playway dywidenda

Rada nadzorcza spółki PlayWay pozytywnie oceniła wniosek zarządu dotyczący wypłaty dywidendy. Teraz wszystko zależeć będzie od decyzji walnego zgromadzenia.

 

Zarząd PlayWay rekomendował wcześniej przeznaczenie 15,708 mln zł z zysku wypracowanego w 2017 roku na wypłatę dywidendy. Na jedną akcję ma przypadać 2,38 zł, co przy cenie akcji z wczorajszego zamknięcia daje stopę dywidendy na poziomie 1,38%. Nie jest to więc zbyt wysoka stopa zwrotu. Duże znaczenie ma tutaj dynamiczny wzrost cen akcji w ostatnich miesiącach, gdyż taka dywidenda przy poziomie cen z początku roku dałaby stopę zwrotu na poziomie 3,66%. Od początku roku cena akcji spółki gamingowej wzrosła o ok 160%, a tylko w ciągu ostatnich 4 tygodni o 70%. W ostatnich dnia na wzrost cen wpływ miały takie wydarzenia jak publikacja wyników sprzedażowych gry House Flipper i informacja o ugodzie z innymi producentami gier w związku z wcześniejszymi sporami.

 

Polityka dywidendowa PlayWay

Poziom dywidendy ustalony został w oparciu o przyjętą niedawno politykę dywidendową. Zakłada ona wypłatę 90% zysku netto wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym gdy spełnione łącznie zostaną dwa warunki:
a) planowane wpływy ze sprzedaży gier w bieżącym roku są większe niż planowane potencjalne inwestycje i koszty tworzenia gier w bieżącym roku;
b) po wypłacie dywidendy w kasie Spółki pozostanie minimum 15 mln zł gotówki.

 

Na ten moment nie ustalono jeszcze daty dnia dywidendy, ani dnia wypłaty dywidendy. Ostateczna decyzja dotycząca wypłaty zysku spółki zostanie podjęta przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Data walnego zgromadzenia również nie jest znana na ten moment,


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk