Advertisement Advertisement
  • Odbierz prezent
Dynamika PKB w strefie euro spada. Co przyniesie nowy rok? [komentarz tygodniowy MAKROmapa]
fot. freepik.com

Zgodnie z finalnym szacunkiem, kwartalna dynamika PKB w strefie euro zmniejszyła się w III kw. do 0,3% wobec 0,8% w II kw. (2,3% r/r w III kw. wobec 4,3% w II kw.), a tym samym ukształtowała się powyżej poprzedniego szacunku (odpowiednio 0,2% kw/kw i 2,1% r/r).

Obniżenie kwartalnej dynamiki PKB pomiędzy II kw. a III kw. wynikało przede wszystkim z niższego wkładu eksportu netto. Jednocześnie głównym źródłem wzrostu gospodarczego w strefie euro w III kw. były inwestycje, podczas gdy w II kw. była to konsumpcja.

Dynamika PKB w strefie euro spada. Co przyniesie nowy rok? [komentarz tygodniowy MAKROmapa] - 1

Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą PKB w strefie euro zwiększy się w 2022 r. o 3,2% wobec wzrostu o 5,2% w 2021 r., a w 2023 r. wzrośnie o 0,5%.


Credit Agricole - informacje ekonomiczne

Grupa Crédit Agricole – francuska sieć banków spółdzielczych, która w 1990 r. przekształciła się w międzynarodową grupę bankową. Crédit Agricole był początkowo spółdzielczą kasą rolników i z tego powodu jest często nazywany Zielonym Bankiem.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk