• Odbierz prezent
Dwuznaczny charakter sierpniowej świecy. Możliwość średnioterminowego ruchu bocznego ze wskazaniem na popyt.
Z artykułu dowiesz się:

- Jak wygląda obecna sytuacja na rynku EURAUD z perspektywy Price Action

Stan rynku 11.09, godz. 13.45.

 

Z perspektywy miesięcznego interwału widzimy rynek w dynamicznym trendzie wzrostowym o narastającym, hiperbolicznym charakterze. Wzrostowa formacja na horyzontalnym wsparciu 1.3900 (niebieski box) od kilku miesięcy kontroluje rynek. Świeca z sierpnia zdołała wyłamać strefę oporu: 1.5300 – 1.5500, która zatrzymała kupujących pod koniec 2013 i 2014 roku, co należy potraktować jako przejaw sił popytu. Niemniej sierpniowa świeca nosi dwuznaczny charakter ze względu na spory spadkowy pin w reakcji na barierę 1.6100/1.6200. Zwróćmy uwagę, że ten poziom pełnił rolę wsparcia przed dynamicznym ruchem wzrostowym w 2007 roku, a jego wyłamanie na przełomie 2009/2010 roku doprowadziło do kilkuletniej dominacji podaży. Cena znajduje się więc w istotnym punkcie. Biorąc pod uwagę dwuznaczny charakter sierpniowej świecy liczymy się z możliwością średnioterminowego balansowanie ceny w granicach 1.6100/1.6200 – 1.550/1.5300.   W przypadku wyłamania oporu nie widać horyzontalnych poziomów odniesienia aż do granicy 1.7500 (ok. 1300 pipsów).   Z drugiej strony potwierdzenie aktywności podaży w rejonie 1.6100 może doprowadzić do retestu strefy 1.5300-1.5500 (najbliższy poziom wsparcia).

 

FXMAG forex dwuznaczny charakter sierpniowej świecy. możliwość średnioterminowego ruchu bocznego ze wskazaniem na popyt.   1

 

Wykres tygodniowy potwierdza hiperboliczny charakter ruchu wzrostowego. Istotnym przejawem przewagi kupujących była silna wzrostowa świeca wyłamująca barierę 1.5010, co uwidoczniamy na wykresie.   W nawiązaniu do uwag na temat dwuznacznego charakteru świecy z sierpnia, zwróćmy uwagę, że cena drugi tydzień balansuje w ramach spadkowej świecy pin bar. Popyt może liczyć na wzrostowy sentyment i najbliższą strefę wsparcia: 1.5800 – 1.5520, natomiast nadzieje podaży to bariera 1.6150 i wierzchołek spadkowej formacji (ok. 1.6500).

 

FXMAG forex dwuznaczny charakter sierpniowej świecy. możliwość średnioterminowego ruchu bocznego ze wskazaniem na popyt.   2

 

Wykres dzienny potwierdza powyższe uwagi. Uwidacznia się dynamiczne wybicie powyżej 1.5235 poprzez negację korekcyjnej świecy pin bar ( por. wykres), a następnie kontynuację ruchu powyżej 1.5500 poprzez zawiązanie okna hossy.   Od kilku sesji cena balansuje w granicach 1.6140 – 1.5840. Kierunek wybicia powinien określić charakter ruchu w średnim terminie.

 

FXMAG forex dwuznaczny charakter sierpniowej świecy. możliwość średnioterminowego ruchu bocznego ze wskazaniem na popyt.   3

 

Wykres 4-godzinny precyzyjnie ukazuje aktualne balansowanie ceny. Najbliższy poziom wsparcia to linia 1.5750, która łącznie z oknem hossy ( 1.5550) czytelnie oddziela rynek byka i niedźwiedzia. Podaż próbuje ugruntować strefę oporu 1.6230 – 1.6100, czego wyrazem jest   wczorajsza reakcja ceny w okolicach 1.6100. Warunkiem kontynuacji trendu jest więc w pierwsze kolejności wiarygodne wybicie powyżej w/w poziomu.

 

FXMAG forex dwuznaczny charakter sierpniowej świecy. możliwość średnioterminowego ruchu bocznego ze wskazaniem na popyt.   4


Zbigniew Wieczorek

Specjalizuje się w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk