• Odbierz prezent
Dwie nowe firmy na liście ostrzeżeń KNF

W ostatnim czasie poinformowano, że na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego trafiły dwie nowe firmy.

 

Na listę ostrzeżeń KNF zostały wpisane dwie nowe firmy. Są nimi GO RISE MARKETS i Dristor Solutions Ltd. Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przez te firmy przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia). Postępowanie w przypadku obu firm prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Warto wspomnieć, że wzmiankę o Dristor Solutions Ltd. można znaleźć także wśród ostrzeżeń na stronie brytyjskiego organu nadzoru finansowego FCA.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń publicznych jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy jest informowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk