• Odbierz prezent
Duży wzrost cen w stosunku do roku ubiegłego w każdej z sekcji przemysłu - najnowsze dane GUS
fot. freepik.com

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2021 r. wzrosły w stosunku do maja 2021 r. o 0,7%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 7,0%.

FXMAG pozostałe duży wzrost cen w stosunku do roku ubiegłego w każdej z sekcji przemysłu - najnowsze dane gus  ceny, ceny produkcji, ceny w polsce, dane ekonomiczne, dane makro, dane makroekonomiczne, główny urząd statystyczny, kursy, notowania, poziom cen, poziom cen 2021, poziom cen w 2021 w polsce, poziom cen w polsce, poziom cen w polsce 2021, produkcja, waluty, wiadomości ekonomiczne, zmiana cen produkcji,gus 1

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2021 r. były o 0,7% wyższe niż w maju 2021 r.

Największy wzrost cen odnotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe o 0,8%. Ceny w sekcjach dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę wzrosły odpowiednio o 0,5% i o 0,4%. Różnokierunkowe zmiany cen odnotowano w poszczególnych działach przetwórstwa przemysłowego. Najbardziej podniesiono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 3,9%). Wzrosły również ceny produkcji, m.in.: metali (o 2,5%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 1,6%), papieru i wyrobów z papieru (o 1,2%), wyrobów z metali (o 0,9%), artykułów spożywczych, napojów, jak również komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,7%), odzieży (o 0,5%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz urządzeń elektrycznych (po 0,4%), chemikaliów i wyrobów chemicznych, a także wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (po 0,3%), wyrobów tekstylnych (o 0,2%), wyrobów tytoniowych oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,1%).

Ceny produkcji maszyn i urządzeń

ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Spadły natomiast ceny produkcji, m.in.: skór i wyrobów skórzanych, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, jak również mebli (po 0,1%), pozostałego sprzętu transportowego (o 0,2%), a także wyrobów farmaceutycznych (o 0,4%). Spadek cen odnotowano również w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 2,2%, w tym w górnictwie rud metali - o 5,1%, przy wzroście cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 0,7%. W czerwcu 2021 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z czerwcem 2020 r. podniesiono o 7,0%.

Ceny były wyższe niż przed rokiem

we wszystkich sekcjach przemysłu. Najbardziej wzrosły ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 19,3%, w tym w górnictwie rud metali - o 47,6%, a w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 0,5%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe wzrosły o 6,9%, przy różnokierunkowych ruchach cen w poszczególnych działach. Najbardziej podniesiono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 53,0%). Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji, m.in.: metali (o 25,3%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 11,8%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 9,1%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 5,6%), wyrobów z metali (o 5,3%), papieru i wyrobów z papieru (o 5,2%), artykułów spożywczych (o 4,6%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 3,2%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 2,3%), mebli (o 1,9%), napojów, jak również pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 1,8%), pozostałego sprzętu transportowego (o 1,5%), urządzeń elektrycznych (o 1,4%), skór i wyrobów skórzanych (o 0,8%), wyrobów farmaceutycznych (o 0,7%), wyrobów tekstylnych (o 0,6%)

Spadły natomiast ceny produkcji,

m.in.: maszyn i urządzeń (o 0,6%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 1,1%), wyrobów tytoniowych (o 1,9%). Największy spadek cen w porównaniu z czerwcem 2020 r. odnotowano w produkcji odzieży (o 2,5%). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja podwyższono w skali roku o 3,8%, a w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 3,5%.

 

FXMAG pozostałe duży wzrost cen w stosunku do roku ubiegłego w każdej z sekcji przemysłu - najnowsze dane gus  ceny, ceny produkcji, ceny w polsce, dane ekonomiczne, dane makro, dane makroekonomiczne, główny urząd statystyczny, kursy, notowania, poziom cen, poziom cen 2021, poziom cen w 2021 w polsce, poziom cen w polsce, poziom cen w polsce 2021, produkcja, waluty, wiadomości ekonomiczne, zmiana cen produkcji,gus 2

FXMAG pozostałe duży wzrost cen w stosunku do roku ubiegłego w każdej z sekcji przemysłu - najnowsze dane gus  ceny, ceny produkcji, ceny w polsce, dane ekonomiczne, dane makro, dane makroekonomiczne, główny urząd statystyczny, kursy, notowania, poziom cen, poziom cen 2021, poziom cen w 2021 w polsce, poziom cen w polsce, poziom cen w polsce 2021, produkcja, waluty, wiadomości ekonomiczne, zmiana cen produkcji,gus 3

FXMAG pozostałe duży wzrost cen w stosunku do roku ubiegłego w każdej z sekcji przemysłu - najnowsze dane gus  ceny, ceny produkcji, ceny w polsce, dane ekonomiczne, dane makro, dane makroekonomiczne, główny urząd statystyczny, kursy, notowania, poziom cen, poziom cen 2021, poziom cen w 2021 w polsce, poziom cen w polsce, poziom cen w polsce 2021, produkcja, waluty, wiadomości ekonomiczne, zmiana cen produkcji,gus 4


GUS

Główny Urząd Statystyczny - urząd centralny administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk