• Odbierz prezent
DUALITY S.A.: Objęcie udziałów w spółce Instytut Projektów Specjalnych sp. z o.o. (White Pig Games sp. z o.o.) (2021-02-16 14:35)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
DUALITY S.A.
Temat
Objęcie udziałów w spółce Instytut Projektów Specjalnych sp. z o.o. (White Pig Games sp. z o.o.)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 16 lutego 2021 roku Emitent objął 240 (słownie: dwieście czterdzieści) nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Instytut Projektów Specjalnych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: IPS), po cenie równej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), tj. za łączną kwotę 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego udziały Emitenta będą stanowiły 40% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników IPS.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników postanowiło również o zmianie firmy (nazwy) spółki Instytut Projektów Specjalnych na White Pig Games sp. z o.o. (dalej jako: WPG).

Na dzień publikacji niniejszego raportu WPG produkuje dla Emitenta grę Radiance, a także pracuje m. in. nad grami Generations oraz Plane Accident.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DUALITY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DUALITY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-810Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Srebrna16/308D
(ulica)(numer)
+48 (24) 337 6098
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252736370
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Tomasz StrzałkowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk