• Odbierz prezent
Transakcja w branży gastronomicznej nie doszła do skutku. Co na to kurs akcji spółki Sfinks Polska?
Z artykułu dowiesz się:

- O nie dojściu do skutku, transakcji między Sfinks Polska i Dominium
- jak rynek zareagował na tę informację

Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. nie wyraziła zgody na nabycie przez Sfinks akcji Dominium S.A. Nie wywołało to jednak dużego ruchu na akcjach Sfinksa.

 

Planowana transakcja

Jak poinformował Sfinks Polska w raporcie 16/2017 z 29 czerwca br., Spółka zakończyła negocjacje, w rezultacie których ustalono, m.in., że Sfinks nabędzie akcje stanowiące docelowo 40% kapitału zakładowego Dominium S.A. i dających docelowo 40% głosów na jej walnym zgromadzeniu. Akcje Dominium miałyby również być wprowadzone do obrotu publicznego (IPO) w terminie nie późniejszym niż 7 lat od przeprowadzenia transakcji. Jednym z warunków transakcji było m.in. uzyskanie przez Sfinksa zgód korporacyjnych.

 

Decyzja Rady Nadzorczej Sfinks Polska

Jak poinformowano w raporcie 21/2017, Rada Nadzorcza nie wyraziła zgody na nabycie przez Sfinks akcji Dominium S.A. na warunkach, o których Sfinks informował w raporcie 16/2017.

W związku z brakiem zgody, strony nie zawrą umów na warunkach wskazanych w tym raporcie.

 

Reakcja rynku

 Kurs akcji Sfinks Polska 28-07-2017

Rynek zareagował na tę wiadomość obniżeniem wartości kursu akcji Sfinksa. Niedługo później nastąpiło odbicie ponad wartość z kursu otwarcia.

 

(źródło grafiki głównej: pixabay.com)


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk