• Odbierz prezent
DRG: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.04.2021r. (2021-04-01 15:27)
Zarząd Spółki DRAGEUS GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00 – 844 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000678459 (dalej jako „Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1)
i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DRAGEUS GAMES S.A. na dzień 29 kwietnia 2021 roku, na godzinę 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak Spółka Partnerska, mieszczącej się w budynku przy ul. Boya-Żeleńskiego nr 6 lok.26 w Warszawie.

W załączeniu stosowne dokumenty.
• Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 29.04.2021 wraz z informacją o liczbie akcji i głosów
• Projekty uchwał na ZWZ 29.04.2021


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-01 15:27:53Łukasz MitanPrezes Zarządu
2021-04-01 15:27:53Radosław MrowińskiWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk