• Odbierz prezent
DREWEX S.A.: Rozważanie opcji strategicznej oraz zapytanie do UKNF (2021-04-21 11:37)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-04-21
Skrócona nazwa emitenta
DREWEX S.A.
Temat
Rozważanie opcji strategicznej oraz zapytanie do UKNF
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Drewex S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego 3/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dla Spółki, informuje, że rozważa podjęcie działalności analogicznej do SPAC (Special Purpose Acquisition Company) i w związku z tym zwrócił się do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z zapytaniem o dopuszczalność takiego rozwiązania.
SPAC to spółki, które debiutują na giełdzie, jednak nie prowadzą działalności operacyjnej i nie posiadają aktywów materialnych. Ich celem jest wejście na giełdę, a następnie połączenie z inną firmą, zazwyczaj poprzez odwrotne przejęcie. Jedynym zadaniem SPAC jest przejęcie prywatnego podmiotu prowadzącego działalność operacyjną i połączenie z nim. SPAC przeprowadzają ofertę publiczną, z której środki wykorzystywane są w określonym terminie na połączenie z inną spółką. Pozyskane dzięki ofercie publicznej środki mogą być wykorzystane wyłącznie na zakup innego podmiotu. Środki zdeponowane zostają na rachunku powierniczym i jeśli w ciągu danego okresu SPAC nie przejmie żadnego podmiotu, środki wracają do inwestorów. SPAC w prospekcie emisyjnym nie deklarują konkretnego celu transakcji, wobec czego inwestorzy nabywający akcje w takiej ofercie publicznej mają ograniczoną wiedzę w tym zakresie. Zazwyczaj SPAC informują o jednej lub kilku branżach, w które zamierzają zainwestować. To daje inwestorom uczestniczącym w ofercie publicznej ogólną wiedzę o branży, w którą zainwestują w przyszłości i pozwala przynajmniej potencjalnie określić ryzyko związane z przedsięwzięciem. Taki rodzaj działalności daje niepublicznym spółom możliwość stosunkowo szybkiego wejścia na giełdę.
W związku z powyższym, Drewex w dniu 21 kwietnia 2021 r. zwrócił się z zapytaniem do UKNF, czy podjęcie przez Drewex tego rodzaju działalności jest w ocenie UKNF dopuszczalne, a w szczególności czy w ocenie UKNF dopuszczalne będzie przygotowanie przez Drewex prospektu emisyjnego związanego z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym przy określeniu celu emisji w postaci uzyskania środków na połączenie się Drewex ze spółką prywatną z jednej lub kilku określonych w prospekcie branż.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DREWEX S.A.Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02 - 627Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Adama Naruszewicza13A
(ulica)(numer)
012 260 91 67012 260 91 67
(telefon)(fax)
kontakt@drewex.biz.plwww.drewex.biz.pl
(e-mail)(www)
6792904110120307910
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-21Paweł Paluchowskiprezes

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk