• Odbierz prezent
DREWEX S.A.: Korekta raportu bieżącego z dnia 25 lutego 2021 r. – „Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 marca 2021 roku” (2021-03-10 18:12)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021K
Data sporządzenia:2021-03-10
Skrócona nazwa emitenta
DREWEX S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego z dnia 25 lutego 2021 r. – „Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 marca 2021 roku”
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:


Zarząd Drewex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego z dnia 25 lutego 2021 r.
Korekta raportu związana jest ze zidentyfikowaniem błędu pisarskiego dotyczącego numeru raportu. Raport opublikowany został pod numerem 1/2020, podczas gdy prawidłowy numer to 1/2021. Ponadto Zarząd Spółki dokonał korekt w/w raportu bieżącego w następującym zakresie:
1.W załączniku „2021-02-25_Drewex_S.A._-_Ogloszenie_o_NWZ.pdf” w punktach: 11, 12, 16 oraz 17 wskazany został omyłkowo adres strony internetowej Spółki: www.gpwdrewex.com, podczas gdy prawidłowy adres to: www.drewex.biz.pl. W związku z powyższym, Zarząd Spółki wprowadził prawidłowy adres strony internetowej Spółki, tj. www.drewex.biz.pl.
2.W załączniku „2021-02-25_Drewex_S.A._-_Ogloszenie_o_NWZ.pdf” w punktach: 12 oraz 18 wskazany został omyłkowo adres mailowy Spółki: kontakt@gpwdrewex.com, podczas gdy prawidłowy adres to: kontakt@drewex.biz.pl. W związku z powyższym, Zarząd Spółki wprowadził prawidłowy adres mailowy Spółki, tj. kontakt@drewex.biz.pl.
W pozostałej części treść raportu bieżącego Spółki z dnia 25 lutego 2021 r. nie ulega zmianie.
Wobec powyższego treść raportu bieżącego Spółki z dnia 25 lutego 2021 r. po dokonaniu ww. korekty brzmi następująco:
Zarząd Drewex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 marca 2021 roku na godz. 11:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie (02-627) przy ul. Adama Naruszewicza 13A.
Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał na zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z opinią Zarządu Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
2021-02-25 Drewex S.A. - Ogłoszenie o NWZ.pdfOgłsozenie o NWZ
2021-02-25 Drewex S.A. - Uchwały NWZ.pdfUchwały NWZ
2021-02-25 - Drewex S.A. - Formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdfFormularz do głosowania
2021-02-25 Drewex S.A. - Wzór pełnomocnictwa.pdfwzór pełnomocnictwa
2021-02-25 Drewex S.A. - informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdfinformacja o liczbie akcji
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DREWEX S.A.Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02 - 627Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Adama Naruszewicza13A
(ulica)(numer)
012 260 91 67
(telefon)(fax)
kontakt@drewex.biz.plwww.drewex.biz.pl
(e-mail)(www)
6792904110120307910
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-10Paweł PaluchowskiPrezes zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk