• Odbierz prezent
DRAW DISTANCE SA: Zawarcie umowy licencyjnej z Paradox Interactive (2021-03-12 18:15)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
DRAW DISTANCE SA
Temat
Zawarcie umowy licencyjnej z Paradox Interactive
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej: „Spółką”, informuje, iż Spółka zawarła dzisiaj umowę z Paradox Interactive AB, szwedzkim wydawcą gier wideo, zwanym dalej: „Licencjodawcą”, której przedmiotem jest udzielenie przez Licencjodawcę na rzecz Spółki licencji niewyłącznej na produkcję oraz wyłącznej licencji na wydanie i dystrybucję gry wideo z gatunku CRPG bazującej na IP należącym do Licencjodawcy.
Produkcja gry (nazwa kodowa: „Project Cardinal”) finansowana będzie przez Spółkę i Licencjodawcę. Wkład Licencjodawcy w produkcję płatny będzie na rzecz Spółki zgodnie z przyjętym harmonogramem produkcji na podstawie zatwierdzonych kroków milowych.
Spółka odpowiedzialna będzie ponadto za dystrybucję gry, jej marketing i promocję. Zgodnie z wolą stron umowy model podziału przychodów ze sprzedaży objęty jest tajemnicą handlową. W przypadku braku realizacji założonych progów sprzedażowych prawo do dystrybucji przechodzi na Licencjodawcę z równoczesną zmianą sposobu podziału przychodów.
Umowa zawarta została bezterminowo, z możliwością jej wypowiedzenia w określonych w umowie przypadkach, w tym bez przyczyny przez Licencjodawcę za odpowiednią rekompensatą.
Gra ukaże się na PC oraz konsolach. Termin premiery planowany jest nie wcześniej niż w 2023 r.
Pozostałe warunki umowy objęte są tajemnicą handlową.
Licencjodawca - Paradox Interactive to szwedzki wydawca gier komputerowych, najbardziej znany z publikacji historycznych komputerowych gier strategicznych - grand strategy wargame, takich jak: „Europa Universalis”, „Crusader Kings” oraz „Hearts of Iron”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DRAW DISTANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DRAW DISTANCE SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-553KRAKÓW
(kod pocztowy)(miejscowość)
CYSTERSÓW20A
(ulica)(numer)
+48 (12) 35 38 555
(telefon)(fax)
contact@drawdistance.devdrawdistance.dev
(e-mail)(www)
7123162844060475890
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Michał MielcarekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk