• Odbierz prezent
DRAW DISTANCE SA: Zawarcie istotnej umowy na prace koncepcyjne (2021-03-30 12:51)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
DRAW DISTANCE SA
Temat
Zawarcie istotnej umowy na prace koncepcyjne
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie (zwaną dalej: Spółką) informuje, że Spółka zawarła dzisiaj umowę z globalnym producentem i wydawcą gier komputerowych, na podstawie której Spółka świadczyć będzie na jego rzecz usługi, których efektem będzie zbiór dokumentacji koncepcyjnej.
Za świadczone usługi Spółka otrzyma jednorazowe wynagrodzenie. Prawa do utworów stworzonych w ramach przedmiotowej umowy przeniesione zostaną w całości na kontrahenta. Termin realizacji umowy przewidziany jest wstępnie do końca pierwszego półrocza br.
Pozostałe warunki umowy objęte są tajemnicą handlową.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DRAW DISTANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DRAW DISTANCE SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-553KRAKÓW
(kod pocztowy)(miejscowość)
CYSTERSÓW20A
(ulica)(numer)
+48 (12) 35 38 555
(telefon)(fax)
contact@drawdistance.devdrawdistance.dev
(e-mail)(www)
7123162844060475890
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Michał MielcarekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk