• Odbierz prezent
DRAW DISTANCE SA: Wstępne wyniki finansowe (2021-02-15 16:00)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia: 2021-02-15
Skrócona nazwa emitenta
DRAW DISTANCE SA
Temat
Wstępne wyniki finansowe
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej: „Spółką”, informuje iż w dniu dzisiejszym Spółka ustaliła wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2020, zgodnie z którymi Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 594.036,08 zł, zaś kapitał własny na koniec okresu wyniósł 3.708.204,99 zł. Jednocześnie Spółka informuje, że w wyniku finansowym ujęty został proponowany odpis aktualizacyjny na grę „Ritual: Crown of Horns”.
Spółka informuje, iż przedstawione dane należy traktować jako wyniki wstępne, które mogą podlegać zmianom, w tym m.in. w związku z ewentualnymi korektami odpisów aktualizacyjnych oraz badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Ostateczne wyniki finansowe za rok obrotowy 2020 podane zostaną zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2021 r. ogłoszonym raportem EBI nr 1/2021 z dnia 26.01.2021 r., tj. w raporcie rocznym, którego publikacja zaplanowana jest na 12 marca 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DRAW DISTANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DRAW DISTANCE SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-553KRAKÓW
(kod pocztowy)(miejscowość)
CYSTERSÓW20A
(ulica)(numer)
+48 (12) 35 38 555
(telefon)(fax)
contact@drawdistance.devdrawdistance.dev
(e-mail)(www)
7123162844060475890
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-15Michał MielcarekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk