• Odbierz prezent
DRAW DISTANCE SA: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego (2021-03-11 20:04)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
DRAW DISTANCE SA
Temat
Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Draw Distance S.A. (dalej: "Spółka") informuje o podjęciu przez Spółkę decyzji o rozpoznaniu odpisu aktualizacyjnego wynikającego z utraty wartości aktywów przez grę „Ritual: Crown of Horns” w wysokości 500.000,00 zł. Odpis ten wynika głównie z przeprowadzonego przez Zarząd Spółki szacowania odzyskiwalności poniesionych nakładów na przedmiotową produkcję, której sprzedaż w 2020 r. plasowała się na niższym poziomie niż Spółka zakładała, co powoduje iż istnieje wysokie ryzyko, iż nie przyniesie ona oczekiwanych przez Spółkę przychodów, a uzyskane przychody nie pokryją nierozliczonych do dnia bilansowego nakładów.
W przypadku dalszego utrzymywania się poziomu sprzedaży poniżej założonego pułapu, możliwe jest dokonanie kolejnego - ostatniego - odpisu aktualizacyjnego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy w 2021. Zgodnie z szacunkami Spółki wysokość takiego odpisu nie powinna przekroczyć kwoty 220.000,00 zł.
Dokonanie odpisu motywowane jest transparentnością działań w stosunku do Akcjonariuszy Spółki.
Szczegółowe informacje dot. sposobu ujawnienia w/w odpisu ujawnione zostaną zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości w przygotowywanym raporcie rocznym, którego publikacja przypada na dzień 12 marca 2021 r.
Dokonanie w/w odpisu nie ma wpływu na bieżącą płynność finansową Spółki, jednak ma negatywny wpływ na wynik finansowy Spółki za rok 2020.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DRAW DISTANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DRAW DISTANCE SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-553KRAKÓW
(kod pocztowy)(miejscowość)
CYSTERSÓW20A
(ulica)(numer)
+48 (12) 35 38 555
(telefon)(fax)
contact@drawdistance.devdrawdistance.dev
(e-mail)(www)
7123162844060475890
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11Michał MielcarekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk