• Odbierz prezent
Doświadczony klient detaliczny - jak uzyskać wyższą dźwignię na Forex ?

Z pierwszym dniem sierpnia przestały obowiązywać zasady interwencji produktowej nałożone przez europejskiego regulatora finansowego ESMA na rynek kontraktów CFD. Ich głównym założeniem było zapewnienie większej ochrony inwestorom do czego miało doprowadzić m.in., wzbudzające najwięcej kontrowersji, obniżenie maksymalnego poziomu dźwigni finansowej. Po zakończeniu rocznego okresu obowiązywania zasad ESMA to narodowi regulatorzy finansowi mieli sami zdecydować w jaki sposób będą nakładać ograniczenia i kontrolować rynek kontraktów na różnicę kursową (CFD) na swoim „własnym podwórku”. 1 sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła swoje zasady oferowania kontraktów CFD klientom detalicznym w Polsce. Idąc śladami wielu swoich europejskich odpowiedników, KNF utrzymał większość regulacji proponowanych w ramach interwencji produktowej ESMA, jednocześnie decydując się na wprowadzenie istotnej nowości, która może zainteresować część uczestników rynku. Tą nowością jest wprowadzenie kategorii tzw. doświadczonego klienta detalicznego.

 

Co masz na starcie?

Zanim przejdziemy do samej kategorii doświadczonego klienta detalicznego, warto przypomnieć jakie zasady oferowania kontraktów CFD obowiązują w Polsce dla „zwykłych” klientów indywidualnych.

Klienci brokerów i domów maklerskich podlegają obowiązkowej ochronie przed ujemnym saldem, która sprawia że wysokość strat nigdy nie przekroczy wartości wpłaconego depozytu, bez względu na działania podejmowane przez właściciela rachunku handlowego. Kolejnym obowiązkowym mechanizmem ochronnym jest automatyczne zamykanie stratnej pozycji przez brokera w przypadku, w którym poziom depozytu zabezpieczającego rachunku klienta spadnie poniżej 50%. Ma to chronić inwestorów przed gwałtownymi skokami zmienności cenowej na rynku, a także zapobiegać przetrzymywaniu strat. Ponadto, brokerzy i domy maklerskie oferujący kontrakty CFD zobowiązani są do publikowania w swoich ofertach marketingowych standardowego ostrzeżenia o ryzyku inwestycyjnym, wraz z informacją o odsetku klientów, którzy ponoszą straty. Oprócz tego, brokerzy nie mogą stosować agresywnych technik marketingowych, co rozumiane jest m.in. jako całkowity zakaz oferowania zachęt (nazywanych też bonusami) finansowych i niefinansowych, nakłaniających do założenia rachunku handlowego. Na terenie Polski całkowicie zakazane jest również oferowanie opcji binarnych, ze względu na niedostosowanie poziomu ryzyka inwestycyjnego do profilu klienta detalicznego.

Bez wątpienia jednak tym, co interesuje wszystkich traderów w największym stopniu jest maksymalny poziom dopuszczalnej dźwigni finansowej. W tym przypadku, podobnie jak w kwestiach opisanych wyżej, wszystko pozostaje bez zmian - KNF utrzymał ograniczenia zaproponowane przez europejskiego regulatora, determinujące poziom lewara na podstawie potencjalnego ryzyka inwestycyjnego kontraktów, wynikającego ze średniej zmienności instrumentu bazowego:

 • dźwignia 30:1 przy głównych parach walutowych (np. EUR/USD)
 • dźwignia 20:1 przy pozostałych parach walutowych, złocie i głównych indeksach (np. EUR/PLN, XAU/USD)
 • dźwignia 10:1 przy pozostałych surowcach i indeksach giełdowych (np. OIL WTI, WIG20)
 • dźwignia 5:1 przy akcjach spółek giełdowych (np. AAPL)
 • dźwignia 2:1 przy kryptowalutach (np. BTC/USD)

Jak nietrudno zauważyć, KNF zdecydował się na kontynuację zasad wyznaczonych przez interwencję produktową ESMA. Nowością jest jednak wspomniana wcześniej kategoria doświadczonego klienta detalicznego, który po spełnieniu dodatkowych wymogów będzie mógł otrzymać niższe ograniczenia maksymalnego poziomu dźwigni.

 

Doświadczony może więcej

Każdy, kto uzyska status doświadczonego klienta detalicznego będzie miał możliwość otwierania transakcji z wyższym ryzykiem inwestycyjnym, jednocześnie utrzymując wszelkie prawa jako konsument, co dotychczas nie było możliwe po uzyskaniu statusu tzw. klienta profesjonalnego.

Doświadczony klient detaliczny będzie miał prawo do zawierania pozycji z maksymalnym poziomem dźwigni wynoszącym 100:1 (ogólnodostępnym przed wprowadzeniem regulacji ESMA w sierpniu zeszłego roku) na kontraktach CFD, w których instrumentem bazowym będą:

 • główne pary walutowe, tzw. majorsy (np. EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP)
 • złoto (XAU/USD)
 • jeden z wymienionych indeksów giełdowych: DAX, DJIA, CAC40, FTSE, SP500, Nikkei 225, NASDAQ, NASDAQ 100, ASX 200, EURO STOXX 50

 

Warto zauważyć, że dźwignia 100:1 dla doświadczonych klientów detalicznych będzie dostępna tylko na wymienionych wyżej rodzajach kontraktów CFD. Oznacza to, że doświadczony trader uzyska m.in. pięciokrotnie wyższą dźwignię na DAX-ie (zamiast 20:1), ale np. na ropie będzie mógł skorzystać już tylko z lewara 10:1, podobnie jak pozostali klienci. Doświadczony klient detaliczny oprócz tego będzie objęty takimi samymi ograniczeniami i prawami jak pozostali klienci detaliczni. Dzięki temu zachowa on swoje prawa konsumenckie, co jest niezwykle istotne np. w przypadku sporów z brokerem, a co nie było możliwe po uzyskaniu statusu klienta profesjonalnego.

Czytaj także: Klient profesjonalny - kto może ubiegać się o wyższą dźwignię na Forex?

W związku ze zbliżającym się ograniczeniem maksymalnego poziomu dźwigni finansowej na rynku Forex coraz większa liczba osób zadaje sobie pytanie o to jak uzyskać status klienta profesjonalnego, by móc korzystać z wyższego poziomu dźwigni. Poniżej opisujemy kryteria, które należy spełnić, by móc han.. Czytaj
Klient profesjonalny - kto może ubiegać się o wyższą dźwignię na Forex?

 

Co trzeba zrobić dla wyższej dźwigni?

Jak nietrudno się domyślić, doświadczony klient detaliczny oprócz większych praw, musi spełnić również pewne wymagania, zarówno depozytowe, jak i kompetencyjne. Są one na tyle rygorystyczne, że odsetek osób starających się o prawo do wyższej dźwigni nie będzie duży.

Pierwszy rodzaj wymogów stawianych doświadczonym klientom detalicznym związany jest z wysokością depozytu i wolumenem transakcji. Aby uzyskać status doświadczonego klienta detalicznego należy w ciągu ostatnich 24 miesięcy spełnić przynajmniej jeden z wymienionych warunków:

 • zawrzeć transakcje otwarcia kontraktów CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50 000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów;
 • transakcje otwarcia kontraktów CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10 000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 50 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów;
 • transakcje otwarcia kontraktów CFD o wartości nominalnej łącznie stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 2 000 000 euro, przy czym klient zawarł co najmniej 40 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów;

 

Czytaj także: Wyniki traderów Forex za II kwartał 2019 r. - który broker wypadł najlepiej?

Polskie domy maklerskie, zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez KNF, po raz kolejny opublikowały kwartalne dane dotyczące zyskowności swoich klientów handlujących na kontraktach CFD, wraz z informacjami dotyczącymi egzekucji zleceń. Dane od brokerów za drugi kwartał 2019 r. są o tyle interesujące, że.. Czytaj
Wyniki traderów Forex za II kwartał 2019 r. - który broker wypadł najlepiej?

 

Drugim typem wymogów koniecznych do uzyskania statusu doświadczonego klienta detalicznego są odpowiednie kompetencje, potwierdzające wiedzę na temat instrumentów pochodnych, w tym CFD, poparte (należy spełnić przynajmniej jeden z wymienionych):

 • uzyskaniem odpowiednich certyfikatów zawodowych, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma lub odpowiednim wykształceniem kierunkowym (rozumianym jako uzyskanie tytułu licencjata lub magistra lub ukończenie studiów podyplomowych, w zakresie i o tematyce umożliwiającej zdobycie wiedzy na temat ryzyka i transakcji, których przedmiotem są lewarowane instrumenty finansowe)
 • odbyciem minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierdzeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy;
 • potwierdzeniem, że klient ten wykonuje lub wykonywał czynności albo pracuje lub pracował na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego stanowiącego podstawę sprawowania funkcji, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych.

 

Status doświadczonego klienta detalicznego przyznawany jest na czas nieokreślony, warto jednak zauważyć, że brokerzy będą zobowiązani do weryfikowania tego, czy spełniamy wymagania depozytowe i dotyczące wolumenu transakcji w poprzednich kwartałach. Jeżeli tak się nie stanie, broker będzie zobowiązany do odebrania statusu klienta doświadczonego.

 

Pierwszym domem maklerskim, który przygotował ofertę dla klientów chcących uzyskać dostęp do dźwigni 100:1 jest X-Trade Brokers. Wnioski o przyznanie statusu klienta doświadczonego można składać na poniższej stronie:

Zostań doświadczonym klientem w XTB

 

Załóż konto w XTB

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.


Darek Dziduch

Project Manager portalu FXMAG, prowadzący programy "Kurs bitcoina od zera", czy satyryczno-edukacyjny "Spółki czy spod lady". Edukuje w zakresie kryptowalut, promuje inwestycje ESG i śledzi nadużycia na rynkach finansowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania, którą przemyca do swoich tekstów i nagrań

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk