• Odbierz prezent
Dopłaty do oprocentowania dla przedsiębiorców w PKO Banku Polskim
  • Przedsiębiorcy mogą składać w PKO Banku Polskim wnioski o dopłaty do oprocentowania dla nowych i już zaciągniętych kredytów obrotowych.
  • Program dopłat BGK jest przeznaczony dla mikro, małych, średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, a jego celem jest poprawa płynności przedsiębiorstw.
  • Wnioski można składać do końca 2020 r. lub do wyczerpania puli środków

Przedsiębiorcy, niezależnie od branży, mogą składać w PKO Banku Polskim wnioski o dopłaty do oprocentowania kredytów, dzięki umowie o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dopłata pokrywa część odsetek od kredytu obrotowego należnych bankowi i jest formą wsparcia dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

- Dopłaty do oprocentowania kredytów wraz z gwarancją płynnościową i de minimis to ważne formy wsparcia dla firm dotkniętych skutkami pandemii. Dzięki nim przedsiębiorcy, którzy mają przejściowe trudności finansowe mogą ubiegać się o kredyty i dodatkowo obniżyć ich koszty.

– mówi Ilona Wołyniec, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów

Wsparcie jest przeznaczone dla mikro-, małych, średnich i dużych firm, które w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią COVID-19 utraciły płynność finansową lub są tym zagrożone. Jeden przedsiębiorca może skorzystać z dopłaty tylko dla jednego kredytu – nowego lub już zaciągniętego. BGK pokrywa część odsetek kredytu maksymalnie przez 12 miesięcy. W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dopłata wynosi dwa punkty procentowe, a dla dużych – jeden punkt procentowy.

Firmy mogą ubiegać się o wsparcie do końca 2020 roku lub do wyczerpania puli środków, która wynosi 565 mln zł dla wszystkich banków współpracujących z BGK. Dopłaty do odsetek można łączyć z innymi programami pomocowymi BGK – kredyt z dopłatą można zabezpieczyć gwarancjami de minimis (sektor MŚP) oraz gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (średnie i duże firmy). Klienci firmowi PKO Banku Polskiego mogą korzystać z obu tych rozwiązań.

Udzielając kredytu z dopłatą, bank kredytujący bierze pod uwagę kwotę dotychczasowej pomocy publicznej, z której skorzystał przedsiębiorca w związku z COVID-19. Jej suma, po wliczeniu wsparcia z rządowego Funduszu Dopłat do Oprocentowania, nie może przekroczyć limitu ustalonego przez Komisję Europejską. Dla większości firm jest to równowartość 800 tys. euro. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych (limit to 100 tys. euro) i firmy działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury (limit 120 tys. euro).

 


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk