• Odbierz prezent
DOOK S.A.: Zmiana udziału w głosach Emitenta (2021-10-26 09:24)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021ESPI
Data sporządzenia:2021-10-26
Skrócona nazwa emitenta
DOOK S.A.
Temat
Zmiana udziału w głosach Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) zawiadamia, że w
dniu 25 października 2021 r. powziął informację o upadku domniemanego
porozumienia w związku ze śmiercią Ryszarda Milana. W wyniku tego zdarzenia
doszło do zmniejszenia udziału MCA sp. z o.o. sp.k. w ogólnej liczbie głosów
Emitenta poniżej progu 5%.
Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego
raportu.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie (1).pdfZawiadomienie od MCA Sp. z o.o. Sp.k.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk