• Odbierz prezent
DOOK S.A.: Informacja o szacunkowym wzroście przychodów ze sprzedaży (2021-03-18 15:17)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021ESPI
Data sporządzenia:2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
DOOK S.A.
Temat
Informacja o szacunkowym wzroście przychodów ze sprzedaży
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent") informuje, iż w dniu 18 marca 2021
roku powziął informację o szacunkowym wzroście jednostkowych przychodów, które Spółka z dużym
prawdopodobieństwem osiągnie w marcu br.
Zarząd Spółki szacuje, iż w marcu br. jednostkowe przychody netto ze sprzedaży po raz pierwszy w historii
Spółki, przekroczą 1 mln złotych w ujęciu miesięcznym. Powyższy szacunkowy wzrost przychodów wynika z
rozpoczęcia prac oraz realizacji umów z nowymi klientami Spółki, które to umowy będą mieć istotny wpływ na
wyniki finansowe Spółki począwszy od I kwartału 2021 roku.

Zarząd Spółki szacuje, iż w związku z nowo zawartymi umowami, jednostkowe, miesięczne przychody ze
sprzedaży w ujęciu marzec 2020/marzec 2021 mogą wzrosnąć o ponad 40%. Wzrost jednostkowych
przychodów ze sprzedaży, zgodnie z szacunkami Zarządu, powinien być również widoczny w ujęciu miesiąc do
miesiąca (luty 2021/marzec 2021) i powinien przekroczyć wartość 40%.

Zarząd Spółki zaznacza, iż wartości wskazane powyżej mają charakter szacunkowy. Ostateczna wartość
jednostkowych i skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, która
zostanie opublikowana w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu za I kwartał 2021 r., może się
różnić od szacunków zamieszczonych powyżej.

W ocenie Emitenta powyższe informacje mogą mieć znaczący wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i
majątkowej Emitenta oraz jego grupy kapitałowej.
Załączniki
PlikOpis
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk