• Odbierz prezent
DOO: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 kwietnia 2021 r. (2021-04-16 17:52)
Zarząd Cherrypick Games S.A. („Spółka"), niniejszym w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 kwietnia 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad oraz nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Ponadto podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów.
Spółka przekazuje treść podjętych uchwał w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-16 17:52:54Marcin KwaśnicaPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk