• Sklep
  • Odbierz prezent
Domy maklerskie zarabiają coraz mniej. KNF publikuje wyniki za 2018 r.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała w czwartek 11 kwietnia dane dotyczące skonsolidowanych wyników finansowych polskich domów maklerskich za 2018 r. Z wielu względów nie mogą one zaliczyć zeszłego roku do szczególnie udanych - ich łączny zysk netto spadł o ponad 25% w stosunku do 2017 r., zaś cztery domy maklerskie zakończyły działalność. KNF jako główne przyczyny spadków rentowności domów maklerskich podaje m.in. echa afery z obligacjami korporacyjnymi GetBack oraz problemy z płynnością wybranych funduszy inwestycyjnych.

 

Zysk netto polskich domów maklerskich w 2018 r. wyniósł łącznie 165,04 mln złotych, wobec ponad 220 mln złotych rok wcześniej. Poziom straty z działalności podstawowej pogłębił się o niemal 90% w stosunku do poprzedniego roku i wyniósł ponad 215 mln PLN. Z obecnych na rynku czterdziestu domów maklerskich 28 osiągnęło zysk, zaś 12 poniosło stratę. Cztery podmioty zakończyły działalność w 2018 r., w tym dwa poprzez odebranie uprawnień domu maklerskiego przez KNF - W Investments oraz Polski Dom Maklerski).

 

 

Czytaj także: KNF cofnął domowi maklerskiemu zezwolenie na prowadzenie działalności

Podczas odbywającego się we wtorek 26 czerwca posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego jej członkowie zdecydowali się na cofnięcie zezwolenia Domowi Maklerskiemu W Investments SA w likwidacji. Casus DM W Investments to kolejny przykład działań osłabiających zaufanie do podmiotów polskiego sektora fi.. Czytaj
KNF cofnął domowi maklerskiemu zezwolenie na prowadzenie działalności

W 2018 r. spadły przychody w każdym obszarze usług maklerskich, za wyjątkiem przychodów związanych z zarządzaniem aktywami, co było pochodną wzrostu aktywów w zarządzaniu odnotowanym przez jeden z domów maklerskich.

Wg informacji opublikowanych w raporcie KNF, domy maklerskie pod koniec 2018 r. prowadziły 714 957 rachunków instrumentów finansowych, na których przechowywane były instrumenty finansowe o łącznej wartości 75 589 207 000 PLN. Na rachunkach pieniężnych znajdowały się środki pieniężne klientów w kwocie 3 744 548 000 PLN.

Łączna wartość aktywów klientów zarządzanych przez domy maklerskie w zeszłym roku wyniosła ponad 79 mld złotych, co jest spadkiem o 13,7% w stosunku do poprzedniego (2017) roku. Mimo gorszych wyników niż w poprzednim okresie, współczynniki kapitałowe sektora domów maklerskich jako ogółu w 2018 r. kształtowały się powyżej wymaganych poziomów minimalnych.


Dariusz Dziduch

Project Manager FXMAG, prowadzący program satyryczno-edukacyjny "O kryptowalutach". Nietuzinkowy promotor technologii blockchain oraz walut cyfrowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk