• Odbierz prezent
DOM LEKARSKI S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z ABC Medicover Holdings B.V. jako pożyczkodawcą (2021-02-26 17:55)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
DOM LEKARSKI S.A.
Temat
Zawarcie umowy pożyczki z ABC Medicover Holdings B.V. jako pożyczkodawcą
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki DOM LEKARSKI S.A. (dalej: „Spółka”) informuje o zawarciu pomiędzy Spółką (jako pożyczkobiorcą) oraz ABC Medicover Holdings B.V., spółką utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Eindhoven, Luchthavenweg 81, Unit 230, 5657EA Eindhoven, Holandia, wpisaną do rejestru KvK pod numerem 33266344 („Medicover”), jako pożyczkodawcą, umowy pożyczki na kwotę 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych (odpowiednio „Pożyczka” lub „Umowa Pożyczki”).

Celem udzielenia Pożyczki jest umożliwienie Spółce wykonania określonych w Umowie Pożyczki, bieżących i zaległych zobowiązań wobec kontrahentów Spółki. Pożyczka powinna być wypłacona Spółce nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy Pożyczki.

Za udzielenie Pożyczki na rzecz Medicover należne będą odsetki w wysokości 7,5% w skali roku. Wszelkie koszty udzielenia Pożyczki ponosi Spółka.

Spółka zobowiązała się do spłaty Pożyczki w terminie dwóch (2) lat od dnia zaksięgowania na jej rachunku bankowym kwoty Pożyczki.

Zgodnie z Umową Pożyczki Medicover będzie miał możliwość potrącenia swoich należności z kwotą Pożyczki, jakiej zobowiązany jest udzielić Spółce.

Umowa Pożyczki określa również standardowy katalog przypadków naruszeń Umowy Pożyczki przez Spółkę, które uprawniają Medicover między innymi do wypowiedzenia Umowy Pożyczki lub postawienia Pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DOM LEKARSKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DOM LEKARSKI S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
70-783Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rydla37
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
955-198-67-11812036630
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Piotr LachPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk