• Odbierz prezent
DOM LEKARSKI S.A.: Powzięcie informacji o Zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji Spółki przez ABC Medicover i niektórych akcjonariuszy (2021-02-19 19:03)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
DOM LEKARSKI S.A.
Temat
Powzięcie informacji o Zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji Spółki przez ABC Medicover i niektórych akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI 4/2021/ EBI 5/2021 z dnia 4 lutego 2021 r. w przedmiocie powzięcia informacji o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Spółki przez niektórych akcjonariuszy,
Zarząd Spółki DOM LEKARSKI S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 19 lutego 2021 r. powziął informację o podpisaniu dnia 19 lutego 2021 r. przez Panów: Andrzeja Lipińskiego, Andrzeja Palacza, Dariusza Kuligowskiego oraz Piotra Kominiaka działających jako sprzedawcy (dalej „Akcjonariusze Sprzedający”) oraz ABC MEDICOVER HOLDINGS B.V., spółkę utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Eindhoven, Luchthavenweg 81, Unit 230, 5657EA Eindhoven, Holandia, wpisaną do rejestru KvK pod numerem 33266344, działającą jako kupujący (dalej: „ABC Medicover”) przyrzeczonej umowy sprzedaży wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariuszy Sprzedających w łącznej liczbie 764 937 tj. akcji:

1) Andrzeja Lipińskiego w liczbie:
a. 166 250 akcji imiennych serii A,
b. 71 250 akcji zwykłych imiennych serii B, oraz
c. 495 akcji na okaziciela (z zastrzeżeniem, że akcje te nie zostały jeszcze zapisane na rachunku maklerskim ABC Medicover),
2) Andrzeja Palacza w liczbie:
a. 166 250 akcji imiennych serii A,
b. 71 250 akcji zwykłych imiennych serii B,
3) Dariusza Kuligowskiego w liczbie:
a. 166 250 akcji imiennych serii A,
b. 71 250 akcji zwykłych imiennych serii B, oraz
c. 1 942 akcji na okaziciela (z zastrzeżeniem, że akcje te nie zostały jeszcze zapisane na rachunku maklerskim ABC Medicover),
4) Piotra Kominiaka w liczbie:
a. 35 000 akcji zwykłych imiennych serii A,
b. 15 000 akcji zwykłych imiennych serii B.

Po rozliczeniu tych transakcji (łącznie z zapisaniem na rachunku maklerskim ABC Medicover akcji na okaziciela wskazanych w punktach 1) c. i 3) c. niniejszego Raportu) ABC Medicover będzie posiadał 764 937 akcji stanowiących 72,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 764 937 głosów na WZA, stanowiących 62,55% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DOM LEKARSKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DOM LEKARSKI S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
70-783Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rydla37
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
955-198-67-11812036630
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-19Dariusz PiotrowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk