• Odbierz prezent
Dom Development

6 marca Dom Development przedstawił raport finansowy za 2019 r. W czwartym kwartale przychody były niższe niż przed rokiem. Okazały się też niższe od szacunków analityków. Wypracowany w tym okresie zysk był niższy niż rok temu, jednak przewyższył oczekiwania analityków. W całym 2019 r. spółka uzyskała jednak lepsze wyniki niż w poprzednim roku. Dom Development poinformował o planach wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

 

6 marca przed sesją na GPW spółka Dom Development opublikowała wyniki finansowe za 2019 r.

W czwartym kwartale spółka uzyskała przychody w wysokości 507,2 mln zł wobec 749 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 32,3% rok do roku. Były one niższe o 5,8% od konsensusu analityków na poziomie 538,6 mln zł. EBITDA wyniosła 112,3 mln zł i była niższa o 30,2% niż przed rokiem. Wynik ten był jednak wyższy o 6,9% od konsensusu analityków na poziomie 105,1 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 108,5 mln zł wobec 158,5 mln zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 31,6 % rok do roku. Okazał się on jednak wyższy o 6,4% od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się zysku operacyjnego na poziomie 102 mln zł. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 85,7 mln zł wobec 128,8 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 33,5% rok do roku. Osiągnięty przez spółkę zysk netto przewyższył jednak o 4,2% szacunki analityków na poziomie 82,3 mln zł.

W całym 2019 r. Dom Development uzyskał przychody w wysokości 1,66 mld zł wobec 1,65 mld zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 320,7 mln zł wobec 282 mln zł w 2018 r. W całym 2019 r. zysk netto jednostki dominującej wyniósł 256 mln zł wobec 227 mln zł rok wcześniej.

W 2019 r. Dom Development sprzedał 3661 lokali wobec 3602 lokali przed rokiem. W tym okresie zostało przekazane 3482 lokale wobec 3632 w poprzednim roku. W samym IV kwartale spółka sprzedała 962 lokale wobec 1006 rok wcześniej, a przekazanych zostało 988 lokali wobec 1604 w analogicznym okresie 2018 r.

Spółka poinformowała, że zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 9,5 zł na akcję. Na dywidendę zostanie przeznaczona kwota w wysokości 239,6 mln zł, co stanowi 94% skonsolidowanego zysku netto za 2019 rok. Proponowany dzień dywidendy to 18 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy to 25 czerwca.

W pierwszych godzinach piątkowej sesji na GPW kurs akcji Dom Development zyskuje 1,44%.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk