• Odbierz prezent
DOM DEVELOPMENT S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy (2021-03-12 07:51)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 12 marca 2021 roku podjął uchwałę w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok 2020.

Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd Spółki wnioskuje, aby część zysku netto Spółki za rok 2020 w kwocie 253.984.220,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych zero groszy), tj. 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych zero groszy) na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, zaś część zysku netto Spółki za rok 2020 w kwocie 10.232.417,73 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych siedemdziesiąt trzy grosze) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki proponuje ustalić 21 czerwca 2021 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić 28 czerwca 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DOM DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-078Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Piłsudskiego3
(ulica)(numer)
22 351 68 7822 351 63 11
(telefon)(fax)
finanse@domd.plwww.domd.pl
(e-mail)(www)
525-14-92-233012212483
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Jarosław Szanajca Prezes Zarządu
2021-03-11Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk