• Odbierz prezent
DOM DEVELOPMENT S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy (2022-05-27 16:45)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2022
Data sporządzenia: 2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 27 maja 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok 2021, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2022 z dnia 23 maja 2022 roku.
Zgodnie z ww. uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki ocenia pozytywnie i przychyla się do wniosku Zarządu, aby przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A. część zysku netto Spółki za rok 2021 w kwocie 268.258.431,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych zero groszy), tj. 10,50 zł (słownie: dziesięć złotych pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, zaś część zysku netto Spółki za rok 2021 w kwocie 38.509.028,51 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset dziewięć tysięcy dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki oraz aby jako dzień dywidendy ustalony został 15 lipca 2022 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić 16 sierpnia 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DOM DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-078Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Piłsudskiego3
(ulica)(numer)
22 351 68 7822 351 63 11
(telefon)(fax)
finanse@domd.plwww.domd.pl
(e-mail)(www)
525-14-92-233012212483
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Leszek Stankiewicz Wiceprezes Zarządu
2022-05-27Dariusz Gołębiewski Prokurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk