• Odbierz prezent
DOM DEVELOPMENT S.A.: Podjęcie decyzji o zamiarze nabycia większościowego pakietu akcji Sento S.A. z siedzibą w Krakowie (2021-03-12 11:02)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Podjęcie decyzji o zamiarze nabycia większościowego pakietu akcji Sento S.A. z siedzibą w Krakowie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Dom Development S.A. (dalej „Spółka”) informuje o podjęciu decyzji o zamiarze nabycia większościowego pakietu akcji w Sento S.A. z siedzibą w Krakowie.
Sento S.A. prowadzi działalność deweloperską na rynku krakowskim w segmencie apartamentów i mieszkań o podwyższonym standardzie. Dotychczas spółka sprzedała ponad 1.300 lokali, w tym 117 w 2020 roku i 119 w 2019 roku.
Według stanu na 31 grudnia 2020 roku Sento S.A. posiadała 130 mieszkań w ofercie oraz 750 lokali w banku ziemi pod przyszłe inwestycje.
Zarząd Spółki oczekuje, że umowa nabycia większościowego pakietu akcji w Sento S.A. zostanie zawarta w pierwszej połowie bieżącego roku, pod warunkiem uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Przedmiotowa informacja została uznana przez Zarząd Spółki za informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR ze względu na strategiczny charakter decyzji o wejściu na rynek krakowski – drugi po Warszawie największy rynek deweloperski w Polsce.
Rozporządzenie MAR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DOM DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-078Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Piłsudskiego3
(ulica)(numer)
22 351 68 7822 351 63 11
(telefon)(fax)
finanse@domd.plwww.domd.pl
(e-mail)(www)
525-14-92-233012212483
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Jarosław Szanajca Prezes Zarządu
2021-03-12Małgorzata Kolarska Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk