• Odbierz prezent
DOM DEVELOPMENT S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AC i AD (2021-04-21 16:23)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-04-21
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AC i AD
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757 z późn. zm.), Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2021 roku Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 426/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku dopuszczono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AC oraz 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AD o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda wyemitowanych przez Dom Development S.A.
Ponadto Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 23 kwietnia 2021 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wyżej wspomniane akcje Dom Development S.A. serii AC oraz serii AD pod warunkiem dokonania w dniu 23 kwietnia 2021 roku przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLDMDVL00012".

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DOM DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-078Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Piłsudskiego3
(ulica)(numer)
22 351 68 7822 351 63 11
(telefon)(fax)
finanse@domd.plwww.domd.pl
(e-mail)(www)
525-14-92-233012212483
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-21Leszek Stankiewicz Wiceprezes Zarządu
2021-04-21Dariusz Gołębiewski Prokurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk