• Odbierz prezent
Dom Development kontynuuje poprawę rentowności. Zobacz raport finansowy spółki po trzech kwartałach 2021
fot. freepik.com

Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. („Dom Development”, „Grupa”) po trzech kwartałach 2021 sprzedała 2972 lokale, co oznacza wzrost o 13% r/r. Średnia wartość transakcji w III kwartale wzrosła do 667 tys. zł, o 16% r/r. W efekcie przekazania 2 521 lokali (+30% r/r) w trakcie dziewięciu miesięcy 2021 roku, Grupa rozpoznała blisko 1,5 mld zł przychodów ze sprzedaży (+30% r/r). Dom Development kontynuuje poprawę rentowności – marża brutto ze sprzedaży wyniosła w tym okresie 33% (wzrost o 2 pp. r/r). Zysk netto Grupy wyniósł 286 mln zł, co oznacza wzrost o 63% r/r.

Na koniec września 2021 r. Grupa posiadała ponad 1 mld zł dostępnych środków finansowych, w tym 671 mln zł gotówki oraz 420 mln zł niewykorzystanych linii kredytowych. Te zasoby w połączeniu z dużym, wysokiej jakości bankiem ziemi, pozwalającym na realizację 16,8 tysięcy mieszkań, wskazują na potencjał dalszego rozwoju Grupy. Od 1 lipca 2021, w wyniku akwizycji, Grupa prowadzi także działalność w Krakowie, czyli na czwartym rynku swojej działalności i jednocześnie drugim największym rynku mieszkaniowym w Polsce.

Na koniec września 2021 roku Grupa posiadała ponad 6,5 tysiąca lokali w budowie (+29% r/r). W samym III kwartale Dom Development rozpoczął 6 nowych inwestycji (4 w Warszawie, 2 w Trójmieście). Mimo rekordowej skali działalności, dzięki własnemu generalnemu wykonawstwu, wszystkie inwestycje prowadzone są terminowo i przy utrzymaniu wysokiej rentowności. Grupa odnotowuje rosnący udział mieszkań droższych w strukturze sprzedaży. W trzecim kwartale aż 40% sprzedaży stanowiły mieszkania o wartości powyżej 650 tys. zł, co potwierdza silną pozycję rynkową Grupy.

Wysoki popyt na lokale Grupy widoczny jest we wszystkich segmentach rynku

Jednocześnie silny popyt i opóźnienia administracyjne, szczególnie w Warszawie, skutkowały przejściowym spadkiem oferty na koniec września 2021. Jednocześnie Grupa osiągnęła rekordowy potencjał przyszłych wyników – wartość przychodów do rozpoznania tj. lokali sprzedanych i jeszcze nie przekazanych klientom, przekroczyła 2,65 mld zł.

W ciągu trzech kwartałów 2021 roku efektywnie wykorzystywaliśmy silny popyt we wszystkich segmentach rynku zwiększając zarówno wolumen sprzedaży, jak i jej rentowność. Choć obserwujemy presję na wzrost kosztów budowy, własne generalne wykonawstwo wspiera marże naszych projektów. Wyzwaniem, z którym boryka się cały rynek, są opóźnienia administracyjne i trudności z uzyskiwaniem pozwoleń, w szczególności w Warszawie, co przekłada się na ograniczoną podaż oraz na dalszy wzrost cen. Rosnąca inflacja i niskie stopy procentowe, przy wciąż wysokiej dostępności kredytów hipotecznych, dodatkowo wspierają popyt na mieszkania przy niedostatecznej podaży. Klienci chronią oszczędności - udział klientów „gotówkowych” wzrósł do ok. 45% ogółu transakcji w Grupie. Mimo wyzwań rynkowych skutecznie rozpoczynamy kolejne projekty, terminowo i z dobrą marżą realizujemy budowy o rekordowej w historii Grupy skali i bez pośpiechu nabywamy kolejne grunty. Mamy silną pozycję finansową, co daje nam większy komfort w podejmowaniu decyzji o kolejnych inwestycjach - mówi Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development S.A.

WYNIKI FINANSOWE

Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. (według IAS 15):

Dom Development odnotował w okresie dziewięciu miesięcy 2021 roku poprawę wyników na każdym poziomie rachunku zysków i strat. Dzięki wzrostowi rentowności, 30% wzrostowi przychodów r/r towarzyszył wzrost zysku netto o 63% do poziomu 286 mln zł.

Rachunek zysków i strat

I-III
kw. 2021

I-III
kw. 2020

Zmiana

r/r

Przychody ze sprzedaży

1 475,9

1 135,4

+30%

Przekazane lokale (szt.)

2 521

1 933

+30%

Przychody na lokal (tys. PLN)

585,5

587,4

-

Marża brutto

33,4%

31,3%

+2,1 p.p.

Zysk netto

285,7

175,2

+63%

Silny bilans, bezpieczna sytuacja finansowa wspierają rozwój Grupy i wzrost skali działalności. Według stanu na koniec września 2021, Grupa posiadała 671 mln zł, tj. o 185 mln zł więcej niż wartość jej zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji, co przekłada się na ujemny gearing wynoszący -15%. Potencjał inwestycyjny Grupy zwiększają dodatkowo niewykorzystane, dostępne linie kredytowe o wartości 420 mln zł.

BANK ZIEMI

Na koniec września 2021 roku Grupa posiadała w banku ziemi grunty o potencjale wybudowania 16 775 lokali (wzrost o 27% r/r). Dobra sytuacja finansowa, w połączeniu z silnym bankiem ziemi, pozwalają na elastyczność w działaniu oraz planowaniu inwestycji i kolejnych zakupów działek.

Bank ziemi

Grunty kupione

Grunty kontrolo-wane

Razem

Zmiana r/r

Warszawa

3 563

5 327

8 890

+40%

Trójmiasto

3 554

1 748

5 302

-5%

Wrocław

667

1 189

1 856

+39%

Kraków

561

166

727

-

Grupa Kapitałowa Dom Development

8 345

8 430

16 775

+27%

* * *

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa („Grupa Dom Development”) jest największym deweloperem
w Polsce. Realizuje inwestycje kierowane do klientów indywidualnych w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i okolicach (poprzez Spółkę Euro Styl S.A.) oraz Krakowie (poprzez Spółkę Sento S.A.). Oferta Grupy obejmuje zarówno mieszkania z segmentu popularnego jak i apartamenty. Do Grupy należy firma wykonawcza Dom Construction Sp. z o.o., która pełni rolę generalnego wykonawcy części inwestycji. W ciągu 25 lat swojej działalności Grupa przekazała do użytku ponad 39 000 mieszkań. Od 15 lat Dom Development S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dodatkowe informacje o firmie oraz ofercie w Warszawie i Wrocławiu dostępne pod adresem: www.domd.pl

Dodatkowe informacje o ofercie w Trójmieście dostępne pod adresem: www.eurostyl.com.pl

Dodatkowe informacje o ofercie w Krakowie dostępne pod adresem: www.sento.pl


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk