• Sklep
  • Odbierz prezent
Dolar pozostaje w odwrocie, ale to funt zadziwia swoją słabością [Raport FX - Marek Rogalski]

Kluczowe informacje z rynków:

 

  • USA: W poniedziałek po południu polskiego czasu doszło do niezbyt groźnej w skutkach eksplozji w korytarzu łączącym dwie stacje metra w regionie Times Square na Manhattanie w Nowym Jorku. Sprawdza, który działał sam, został ujęty. Nie podano, czy działał w powiązaniu z organizacją terrorystyczną.

 

  • USA / PODATKI: Wyliczenia komisji pracującej nad wspólną wersją ustawy podatkowej wskazują na to, że zwiększy ona dług publiczny o 1 bln USD w ciągu najbliższej dekady. Oczekuje się też, że niższe podatki zwiększą dynamikę wzrostu gospodarczego w długim okresie do 2,9 proc. z 2,2 proc. obecnie.

 

  • USA / WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU: W nocy polskiego czasu z wtorku na środę odbędą się wybory uzupełniające do Senatu w stanie Alabama, które są konieczne po tym, jak Jeff Sessions objął stanowisko prokuratora generalnego. Według średniej z sondaży sporządzanej przez RealClearPolitics Republikanin Roy Moore ma niewielką przewagę nad Demokratą Doug Jones’em (48,1 proc. do 45,9 proc.), ale różne ośrodki podają sprzeczne wyniki.
  • CHINY: China Securities Journal podał, że o ile polityka Ludowego Banku Chin w przyszłym roku najprawdopodobniej pozostanie neutralna z łagodnym nastawieniem, o tyle nie można odrzucić scenariusza podwyżki stóp procentowych. Z kolei zdaniem China Daily kurs juana powinien pozostawać w przedziale 6,4-6,8 w relacji do dolara. W kolejnym źródle zwraca się uwagę, że władze przygotowują stosowne działania w kontekście reformy podatkowej w USA i planowanych podwyżek stóp procentowych przez FED (m.in. może to być podwyżka stóp procentowych, lub zacieśnienie kontroli nad przepływami kapitału). Na 18-20 grudnia zaplanowano specjalną konferencję ekonomiczną.
  • AUSTRALIA: Indeks zaufania dla biznesu NAB spadł w listopadzie do 6 pkt. z 8 pkt., indeks bieżącej kondycji spadł do 12 pkt. z 21 pkt. Opublikowane zostały też dane nt. dynamiki cen domów w III kwartale – nieoczekiwanie odnotowano spadek o 0,2 proc. k/k, a w ujęciu r/r ceny wyhamowały do 8,3 proc.
  • SZWECJA: Inflacja CPI w listopadzie wypadła lepiej od oczekiwań rosnąc o 0,2 proc. m/m i 1,9 proc. r/r, pozytywnie zaskoczyła też inflacja bazowa CPIF (0,2 proc. m/m i 2,0 proc. r/r).
  • WIELKA BRYTANIA: Inflacja CPI w listopadzie wypadła nieco lepiej od prognoz rosnąc o 0,3 proc. m/m i 3,1 proc. r/r, a w ujęciu bazowym o 0,3 proc. m/m i 2,7 proc. r/r.
  • EUROSTREFA / NIEMCY: Indeks ZEW w grudniu spadł do 17,4 pkt. z 18,7 pkt. w listopadzie (szacowano 18,0 pkt.). Lepiej od oczekiwań wypadł jednak subindeks bieżących warunków gospodarczych, który wzrósł do 89,3 pkt. z 88,8 pkt. w poprzednim miesiącu (oczekiwano 88,5 pkt.).

 

 

Opinia: Obserwowana w poniedziałek korekta dolara zaczyna wyhamowywać, chociaż „otoczenie” rynkowe od wczoraj nie uległo zmianie. Jutro kończy się dwudniowe posiedzenie FED – powszechnie oczekiwana podwyżka stóp o 25 p.b. może zostać przyćmiona przez spekulacje nt. terminu kolejnego ruchu. We wczorajszym rannym raporcie zwracałem uwagę, że przekaz ze strony FED nie musi być mocny, co mogłoby podbić oczekiwania na marzec 2018 r.– odchodząca Janet Yellen nie ma ku temu zbytnich powodów biorąc pod uwagę ostatnie dane makro. W temacie podatków nadal trwają prace w połączonej komisji nad wspólną wersją ustawy, a na razie nie napłynęły nowe spekulacje nt. możliwego rozkładu głosów po tym, jak w niedzielę swoje „wątpliwości” wyraziła republikańska senator Susan Collins. Niemniej dolar może, choć nie musi mieć powody do zmartwień – w nocy odbędą się wybory uzupełniające do Senatu w stanie Alabama. Sondaże dają niewielką przewagę Republikaninowi Roy’owi Moore’owi, ale biorąc pod uwagę kontrowersje związane z jego osobą w pewnych środowiskach, jego wygrana nie jest pewna. Gdyby Republikanie przegrali Alabamę, to ich przewaga w Senacie stopniałaby do 51 głosów, co mogłoby utrudnić procesy legislacyjne w przyszłym roku, który będzie też kluczowy ze względu na częściowe wybory w listopadzie.

 

Na wykresie koszyka dolara FUSD nadal pozostajemy poniżej ważnego oporu w rejonie 94,10 pkt. i to się na razie nie zmieni. Nie można wręcz wykluczyć, że korekta zostanie pogłębiona i zejdziemy w „mocny” rejon 93,14 pkt.

  

 FXMAG forex dolar pozostaje w odwrocie, ale to funt zadziwia swoją słabością [raport fx - marek rogalski] eur/usd gbp/usd dm boś 1

Wykres tygodniowy FUSD

 

 

Dzisiaj dolar najbardziej traci w relacji z walutami skandynawskimi (SEK i NOK), chociaż tam mamy ostatnio mocną huśtawkę nastrojów w związku ze zbliżającymi się posiedzeniami Norges Banku (14.12), oraz Riksbanku (20.12). Dzisiaj wyraźnym wsparciem dla korony szwedzkiej stały się listopadowe dane nt. inflacji CPI, które mogą stać się argumentem za mniej „gołębim” przekazem ze strony banku centralnego w przyszłym tygodniu. Przypomnę, że stopy procentowe w Szwecji są ujemne (-0,5 proc.) i mamy też własny program QE, chociaż gospodarka przyspiesza, a inflacja wcale nie jest taka niska. Oficjalnie bank centralny chce się upewnić, czy jej wzrosty będą trwałe, ale czy to nie sprawi, że przegapi się odpowiedni termin na wyjście z luźnej polityki?

 

Na wykresie dziennym USD/SEK mamy zalążek formacji podwójnego szczytu, oraz dywergencje na wskaźnikach. Zasięg z wcześniejszej odwróconej formacji RGR, jaka rysowała się od sierpnia do października b.r. został zrealizowany w listopadzie.

 

 FXMAG forex dolar pozostaje w odwrocie, ale to funt zadziwia swoją słabością [raport fx - marek rogalski] eur/usd gbp/usd dm boś 2

Wykres dzienny USD/SEK

  

Nadal dużo emocji budzi funt – opublikowane dzisiaj dane nt. listopadowej inflacji CPI nie stały się pretekstem do odreagowania tej waluty, chociaż nie można wykluczyć, że reakcja będzie opóźniona. Przed nami jeszcze dane z rynku pracy (to już jutro), oraz dynamika sprzedaży detalicznej i posiedzenie Banku Anglii (w czwartek). Na funcie wciąż ciążą obawy związane z Brexitem – wczoraj pojawiły się spekulacje, jakoby ministrowie w rządzie premier May, Boris Johnson i Michael Gove (frakcja optująca za tzw. twardym Brexitem) mieli inną wizję na negocjacje dotyczące dostępu do wspólnego rynku i oczekiwali, że May uwzględni ich postulaty w zamian za poparcie, jakiego udzielili jej w ostatnich dniach przy negocjowaniu porozumienia z UE, które może otworzyć drzwi do drugiej, kluczowej fazy rozmów. Trudno ocenić ile w tym prawdy – media nadal drążą wątek „niezdyscyplinowanych” ministrów – ale to sygnał, że druga i najważniejsza z punktu widzenia gospodarczych interesów Wielkiej Brytanii wcale nie będzie taka łatwa. Dla rynków finansowych istotne będzie to, jak szybko uda się uzgodnić tzw. okres przejściowy (ma trwać około 2 lat) i na jakich warunkach – dopiero wtedy zobaczymy tzw. rajd ulgi, który zmniejszy obawy związane z tzw. twardym, bądź też chaotycznym Brexitem, które mogłyby zainicjować odpływ tzw. wielkiego biznesu z Wielkiej Brytanii w 2018 r.

 

Na wykresie GBP/USD mamy naruszenie wsparcia przy 1,3336-41, choć na razie niewielkie. Układ techniczny zaczyna się jednak pogarszać – wczoraj doszło do złamania linii wzrostowej trendu, a dzisiaj mógł mieć miejsce tzw. ruch powrotny. Jeżeli dzisiaj nie powrócimy ponad 1,3341, to spadki będą kontynuowane. Mocne wsparcie to strefa 1,3215-55.

 

FXMAG forex dolar pozostaje w odwrocie, ale to funt zadziwia swoją słabością [raport fx - marek rogalski] eur/usd gbp/usd dm boś 3 

Wykres dzienny GBP/USD

 

Relatywnie spokojnie jest na parze EUR/USD. Odczyt indeksu ZEW miał neutralny wydźwięk. Wczorajsze wzrosty zostały zatrzymane przez opór przy 1,1804, który został tylko nieznacznie i chwilowo naruszony. Wsparcie to dołek z 8 grudnia przy 1,1729.

 

 FXMAG forex dolar pozostaje w odwrocie, ale to funt zadziwia swoją słabością [raport fx - marek rogalski] eur/usd gbp/usd dm boś 4

Wykres dzienny EUR/USD

 

Sporządził:

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. 
 
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Marek Rogalski

Główny analityk walutowy w Domu Maklerskim BOŚ. Ekspert w dziedzinie tematyki związanej z rynkiem FX – swoje długoletnie doświadczenie zdobywał pracując w czołowych domach maklerskich w Polsce (z DM BOŚ związany od 2009 r.), prywatnie inwestor giełdowy od 1994 r. Zdobywca szeregu nagród na najlepiej typującego analityka (Puls Biznesu), ceniony komentator bieżących wydarzeń w ogólnopolskich mediach. 

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk