• Odbierz prezent
Dolar po 3,85 złotego. Euro pod 4,44 PLN. Funt przy 4,87 zł. Kurs EUR/USD najwyżej w tym roku

W środę nad ranem kurs euro do dolara (EUR/USD) znajdował się na najwyższych poziomach w tym roku, a po rozpoczęciu sesji europejskiej możemy obserwować nieznaczne cofnięcie, który wynosi zaledwie kilkanaście pipsów. Po tym jak wczoraj doszło do wybicia szczytów z lutego (1,1490), droga do dalszej zwyżki wydaje się otwarta. Aktualnie patrząc na wykres, notowania mogą się kierować w stronę oporu przy 1,1580. Miejsce to wynika z technik Fibonacciego - pomiar 161,8% ostatniej korekty spadkowej. Z kolei wsparcie znajduje się na wysokości wspomnianego poziomu 1,1490, dopiero zejście poniżej mogłoby doprowadzić do głębszej korekty po ostatnich wzrostach.

Wzrosty na głównej parze walutowej są wspierane przez osiągnięte wczoraj porozumienie na szczycie UE a także informacje sugerujące dalsze wsparcie w USA. Niemniej taki scenariusz był spodziewany przez rynki dlatego też w najbliższym czasie może dojść do realizacji zysków na rynku akcji, co było już widoczne podczas drugiej połowy wczorajszej sesji. Tematem który dalej może rozgrzewać rynki są prace nad szczepionką na koronawirusa. W ostatnich dniach każde doniesienia na ten temat zwiększały chwilowo zmienność. Od postępów badań nad lekiem może również zależeć tempo zdejmowania obostrzeń przez poszczególne kraje.

Wzrosty na EURUSD wspierają waluty rynków wschodzących. Złoty wyraźnie zyskuje w stosunku do dolara amerykańskiego w ostatnich dniach, przez cona parze USDPLN możemy obserwować najniższe poziomy od marca tego roku. Za umocnieniem PLN stoją także ostatnie lepsze dane z Polski, gdzie czerwcowa produkcja przemysłowa, jak i sprzedaż detaliczna okazały się wyraźnie lepsze od rynkowych szacunków. Aktualny kurs dolara USD/PLN kształtuje się na poziomie 3,8522 złotego, kurs euro EUR/PLN 4,4387 zł, kurs franka CHF/PLN 4,1268 złotego, a kurs funta GBP/PLN 4,8738 zł.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Notowania: USDPLN

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/USDPLN/

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB. Trader obecny na rynku OTC nieprzerwanie od 2009 roku. Specjalizuje się głownie w geometrii rynkowej oraz układach opartych o liczby Fibonacciego. Transakcje i analizy Łukasza możesz śledzić na TradingDot.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk